ติดต่อมูลนิธิฯ

“คนหูหนวกนั้นหากได้รับการสอนและฝึกด้วยวิธีพิเศษตามวิชาการแล้ว จะเป็นผลให้เขา เหล่านั้นมีโอกาสได้รับการศึกษา และเป็นกำลังที่มีประโยชน์ต่อประเทศได้เช่นเดียวกับปกติชนทั้งหลาย”

นายศุขสนั่น โชติกเสถียร
ประธานกรรมการ
มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์

โครงการ

ผ่าตัดประสาทหูเทียม

อ่านต่อ

มอบทุนการศึกษาโรงเรียนโสตศึกษา

อ่านต่อ

ทุนอาหาร และอุปกรณ์การศึกษา

อ่านต่อ

จัดซื้อเครื่องช่วยฟังสำหรับนักเรียนหูหนวก

อ่านต่อ

อบรมครูสอนเด็กหูหนวก

อ่านต่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิต คนชราหูหนวก

อ่านต่อ


โครงการสอนภาษามือ

เปิดสอนภาษามือเบื้องต้นให้แก่บุคคลทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00-11.30 น. ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ช่วงที่โรงเรียนเปิดเทอม สอบถามโทร. 02-241-4455 หรือ facebook เพจ Deafthaifoundation

 

 

กิจกรรม

สนับสนุนมูลนิธิฯ

""
1
ชื่อ-สกุลyour full name
ข้อความmore details
0 /
Previous
Next
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this