คุณศุขสนั่น โชติกเสถียร ประธานกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ ขอขอบคุณ คุณเป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร และสมาชิกเรือนช่างศิลป์ กลุ่มแฟนคลับคุณเป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร มอบรายได้จากการจัดนิทรรศการ “One Man Story” ให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ จำนวนเงิน 903,805.46 บาท และขอขอบคุณ”โก๋แก่” ที่ได้นำถั่วลันเตา “โก๋แก่” มามอบให้เด็กหูหนวก.. 😊…/ วันที่ 2 กันยายน 2561 ณ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์