ขอขอบคุณ คุณเป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร และแฟนคลับ ที่มอบถั่วลันเตาอบกรอบ “โก๋แก่” จำนวน 50 ลัง ให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ : วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562