คุณศุขสนั่น โชติกเสถียร ประธานกรรมการ และคุณภาวนา โชติกเสถียร กรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ “คุณหญิงโต๊ะ นรเนติบัญชากิจ” วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์