มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์  ร่วมกับ วชิราวุธวิทยาลัย และสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานละครเวทีมิวสิคัลคอนเสิร์ต “เสียง…ในความเงียบ” เพื่อหารายได้ในการจัดซื้อเครื่องประสาทหูเทียมให้กับเด็กหูหนวกที่ยากไร้
: วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562  ณ หอประชุมนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ