วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำโดยคุณศุขสนั่น โชติกเสถียร ประธานกรรมการ เดินทางไปมอบหน้ากากผ้าและ face shield ซึ่งได้รับความเอื้อเฟื้อจากหน่วยงานต่างๆ ให้กับสถานทูตภูฏานประจำประเทศไทย เพื่อส่งต่อไปยัง Wangsel Institute for the Deaf กรุงพาโร ราชอาณาจักรภูฏาน โดยก่อนหน้านี้มูลนิธิฯ ได้มอบหน้ากากผ้าและ face shield ให้แก่โรงเรียนโสตศึกษาหลายแห่งในประเทศไทย อาทิ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี และโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี

ขอขอบคุณ
ดร.วรรณี เจิมสุรวงศ์ และคณะ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาศรีย่าน
และ บริษัท เซ็นจูรี่ 21 (ประเทศไทย) จำกัด