มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอขอบคุณโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา และสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง โดยจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสนับสนุน โครงการหนูอยากได้ยินเสียงแม่   จำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยมีคุณศุขสนั่น โชติกเสถียร ประธานกรรมการ  และ ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง เลขาธิการมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ
: วันที่ 5 กันยายน 2562 มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ