วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ผู้บริหารเมืองไทยสไมล์คลับและมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม นำโดยคุณดวงใจ ตั้งประสิทธิพร ผู้ช่วยกรรมการอาวุโส บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เดินทางมามอบเงินบริจาคจำนวน 1,444,145.47 บาท จากโครงการเมืองไทยสไมล์โซไซตี้ เสียงสร้างสุข ซึ่งได้เชิญชวนให้สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับบริจาคคะแนนสะสมเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินสมทบทุนโครงการ “หนูอยากได้ยินเสียงแม่” ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สนับสนุนการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมให้แก่น้อง ๆ หูหนวก  โดยมีคุณศุขสนั่น โชติกเสถียร ประธานกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ เป็นผู้รับมอบ
มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้