ไทไลน์ มอบเงินให้แก่ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 50,000 บาท-

คุณพรชัย ธนมงคลฤทธิ์ ตัวแทนเพจไทไลน์
และตัวแทนจาก บริษัทไทอ้อน ไบโอเทคจำกัด
บริษัท พราวด์ อคาเดมิกซ์ จำกัด ผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ได้มอบเงินเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนหูหนวกในประเทศไทย
จากโครงการรวิ่งเพื่อการกุศล “tili Run for Deaf” โดยทุกๆ 1 การสมัคร จะบริจาค 100 บาทโดยทุกๆ 1 การสมัคร จะบริจาค 100 บาทให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 50,000 บาท

โดยมี คุณศุขสนั่น โชติกเสถียร ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบเงินจากโครงการฯ

โดยโครงการนี้เริ่มตั้งแต่ 4 ตุลาคม 2562 – 17 พฤศจิกายน 2562
มีผู้สมัครร่วมวิ่งการกุศลรวมซื้อเสื้อที่ระลึกครั้งนี้จำนวน 380 คน

: 13 ธันวาคม 2562