[ข่าวกิจกรรม]
2 เมษายน 2566
มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ ให้บริการตรวจการได้ยินฟรีสำหรับบุคคลทั่วไป เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเข้ารับการตรวจที่ศูนย์สาธิตและพัฒนาเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียม มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ถนนพระราม 5 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในการนี้มีอาสาสมัครจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ มาร่วมปฏิบัติงานด้วย อาทิ แพทย์โสต ศอ นาสิก จากโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)​ จ.นครปฐม มีผู้เข้ารับการตรวจการได้ยินทั้งหมด 57 ราย ในจำนวนนี้มีนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษา 26 ราย บุคคลทั่วไป 31 ราย มีผู้ที่ผ่านเกณฑ์ได้รับเครื่องช่วยฟังทั้งหมด 48 ราย โดยจะทยอยมารับเครื่องและพิมพ์หูที่มูลนิธิฯ ในโอกาสต่อไปตามวันเวลาที่นัดหมาย  

การได้ยินมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิต หากท่านสงสัยว่าตนเองหรือบุคคลรอบข้างเริ่มสูญเสียการได้ยินหรือเริ่มมีอุปสรรคในการฟังเสียง ติดต่อขอรับการตรวจและรับเครื่องช่วยฟังได้ฟรี คลิกที่นี่ หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้เพื่อกรอกแบบฟอร์ม  

*การรับเครื่องช่วยฟังเป็นไปตามเงื่อนไขของมูลนิธิฯ และผลการวินิจฉัยจากผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น