[ข่าวกิจกรรม]
วันที่ 6 ตุลาคม 2565
ขอขอบคุณบริษัท ณัทกฤช เฮลท์ แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด ที่มอบสิ่งของ (กล่องปันสุข หน้ากากอนามัย Spray mask shield ร่ม และน้ำดื่ม) พร้อมเงินบริจาคสมทบทุนโครงการหนูอยากได้ยินเสียงแม่ ให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมเยี่ยมชมศูนย์สาธิตและพัฒนาเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียม (DDCC)