มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์นำเด็กนักเรียนหูหนวกรร.เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ชมนิทรรศการภายพถ่าย ดำขาวเล่าเรื่อง สองเมือง ของนันทวัฒน์ (บทส่งท้าย) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 

ขอเชิญผู้ที่สนใจในงานศิลปะภาพถ่ายแบบขาว-ดำ ชมนิทรรศการภาพถ่าย ดำขาวเล่าเรื่อง สองเมือง ของนันทวัฒน์ (บทส่งท้าย)”
นิทรรศการภาพถ่ายที่สะท้อนมุมมองความผูกพันที่มีต่อสองเมือง ปารีสและกรุงเทพฯ ของ ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ นักกฎหมายมหาชนมือต้นๆ ของประเทศไทยซึ่งหลงใหลในการถ่ายภาพและมีฝีมือไม่เป็นรองใคร
ร่วมชื่นชมภาพถ่าย พร้อมซึมซับเรื่องราวต่าง ๆ ไปพร้อมกัน
1 – 18 ธ.ค. 65 นี้
ที่ TCDC กรุงเทพฯ ห้อง Gallery ชั้น 1
📍อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก ถนนเจริญกรุง
เข้าชมได้ฟรี
อังคาร – อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์)
10:30 – 19.00 น.
รายได้ทั้งหมดที่ได้จากการจำหน่ายภาพถ่ายและหนังสือ มอบให้กับ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น