มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบข้าวหอมมะลิคุณภาพเยี่ยมของมูลนิธิกสิกรไทยให้ครูหูหนวกและคนงานภารโรงของรรเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ พร้อมปฏิทินสวัสดีปีใหม่ 2566 จากร้านทองจิบเซ่งเฮง บางลำภู ด้วยความขอบคุณอย่างจริงใจที่ทุกคนได้สนับสนุนงานของมูลนิธิฯ เสมอมาตลอดทั้งปี