เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดให้บริการตรวจวัดการได้ยินฟรี สำหรับผู้สูงอายุที่สูญเสียการได้ยินตามวัย ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 08:30 – 15:00 . ศูนย์สาธิตและพัฒนาเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียม มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ถนนพระราม 5 เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยมีคณะแพทย์และบุคลากรจากรพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)​ จ.นครปฐมร่วมเป็นอาสาสมัครตรวจการได้ยิน ซึ่งในกิจกรรมนี้มีผู้เข้ารับการตรวจการได้ยินรวมทั้งหมด 38 คน 
มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ จัดการตรวจวัดการได้ยินฟรีเป็นประจำทุกปี ติดตามข่าวสารได้ที่เฟซบุ๊กเพจ Deafthaifoundation และไลน์​ @deafthai