10 กุมภาพันธ์ 2566

ขอขอบพระคุณสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ นำโดย น.อ.หญิง พรรณประภา วัณณรถ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศและคณะ มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ โดยมี ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง เลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารคุณหญิงโต๊ะ นรเนติบัญชากิจ

โดยหลังจากการมอบเงินบริจาคแล้วยังร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์สวยๆ ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ ฝีมือกลุ่มแม่บ้านครอบครัวน้องหูหนวกที่ตั้งใจทำอย่างประณีต ทั้งกระเป๋าผ้า ปลอกหมอนอิง ผ้ารองแก้ว และหมวกสไตล์ญี่ปุ่น ซึ่งตัดเย็บจากผ้าเกรดพรีเมียมระดับส่งออกต่างประเทศ ลวดลายสวยงามชนิดหาไม่ได้ในเมืองไทย หาซื้อได้ที่มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ เท่านั้น รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์มีส่วนช่วยให้เด็กหูหนวกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งครอบครัว 

ซื้อให้ใครก็อิ่มใจทั้งผู้ให้และผู้รับแน่นอน