[ข่าวกิจกรรม]
12 มกราคม 2566
คณะผู้บริหาร และพนักงาน โรงแรมคาร์ลตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท มอบเงินบริจาค จำนวนเงิน 31,500 บาท ให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมทบทุนโครงการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมให้เด็กหูหนวก 

มูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ​ ที่นี้