[ข่าวกิจกรรม]
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565
ขอขอบคุณ สุกี้ตี๋น้อย เดอะเซ้นส์ ปิ่นเกล้า มอบเงินจากยอดขายสุกี้และเครื่องดื่ม เวลา 12.00-18.00 น. โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น จำนวนเงิน 127,311 บาท ให้กับมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เนื่องในวันคนพิการแห่งชาติ 2565