วันที่ 13 ธันวาคม 2566
คุณบำรุง – คุณอาภา จินดาพล ร่วมกับมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบเสื้อ Voice of Love ให้นักเรียนหูหนวกโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา โดยมี ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง เลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นผู้มอบ