14 กุมภาพันธ์ 2566
มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ นำแจกันดอกไม้ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ว เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป

ขอขอบคุณภาพจากเพจ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์