[ข่าวกิจกรรม]
วันที่ 15 มิถุนายน 2565 มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ นำโดยคุณศุขสนั่น โชติกเสถียร ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนหูหนวกโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี และโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม โรงเรียนละ 60,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท โดยมูลนิธิฯ มีโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนสอนคนหูหนวกทั่วประเทศ 21 โรงเป็นประจำทุกปี แต่ละโรงเรียนจะคัดเลือกเด็กนักเรียนที่ความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อรับทุนไปตลอดจนจบการศึกษาจากโรงเรียน