วันที่ 20 กรกฎาคม 2565
ชมรมเดิน-วิ่งจิตอาสากรมบัญชีกลางมอบเสื้อยืด 200 ตัว ชุดตรวจ ATK และแอลกอฮอล์ขนาดพกพาจำนวน 700 ชุดให้แก่มูลนิธิอนุเคราะ​ห์คนหูหนวก​ในพระบรมรา​ชินูปถัมภ์​ โดยมูลนิธิฯ ได้ส่งมอบสิ่งของที่ได้รับมานี้ให้แก่ร.ร. เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ และโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆต่อไป