วันที่ 23 สิงหาคม 2566 คณะผู้บริหารบริษัทภูรีมาศนาวี จำกัด เดินทางมาพบนายศุขสนั่น โชติกเสถียร ประธานกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อมอบเงินบริจาคสบทบทุนมูลนิธิฯ เป็นจำนวน 1 ล้านบาท ณ อาคารคุณหญิงโต๊ะ นรเนติบัญชากิจ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี่