องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 23 กันยายนของทุกปี เป็นวันภาษามือโลก เมื่อปีค.ค. 2018

ควันหลง #วันภาษามือโลก กับ #เกร็ดความรู้ 5️⃣ ข้อ 🖐

#InternationalDayofSignLanguages #23Sept