วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 คุณปัญญดาว ธูปะเตมีย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ มอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวนเงิน 100,000 บาท โดยมี ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง เลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ