[ข่าวประชาสัมพันธ์] วันที่ 29 มีนาคม 2565
มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ ขอขอบคุณ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ที่มอบเงินบริจาคจากการจัดโครงการ “เปลี่ยนของขวัญปีใหม่ เป็นพลังใจให้สังคม” ให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ จำนวนเงิน 160,500 บาท