วันที่ 30 กรกฎาคม 2566
มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้รับเชิญจากสมาคมฮินดูสมาชให้เข้าพบคุณจันเดอร์บาลา ศิวะศรีอำไพ นายกสมาคม และคุณอาร์วินกุมาร์ ซัจเดว์ อุปนายกสมาคมฮินดูสมาช ในการนี้คุณอินทรามาตี้ โจคานิ กรรมการมูลนิธิฯ ได้แสดงความขอบพระคุณที่มูลนิธิฯ ได้รับความเอื้อเฟื้อจากสมาคมฮินดูสมาชในการมอบทุนบูรณะศาลาเนห์รู (ศาลาพักผู้ปกครองและนักเรียน) เป็นจำนวนเงิน 110,000 บาท ซึ่งศาลาเนห์รูนี้ทางสมาคมฮินดูสมาชได้เคยให้ความอนุเคราะห์ในการก่อสร้างให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ ในนามอาศรมวัฒนธรรมไทย-ภารต และได้รับการบูรณะจนสำเร็จเรียบร้อยสวยงามและมีพิธีเปิดศาลาเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา