วันที่ 30 มิถุนายน 2565 คณะคริสตจักรและครูหูหนวกจากประเทศเกาหลีใต้พร้อมล่ามภาษามือ แวะมาเยี่ยมชมศูนย์สาธิตและพัฒนาเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียม (Demonstration and Development Center for Children with Cochlear Implant: DDCC) ในระหว่างการเยี่ยมชมโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ โดยมีนางสาวจุฑามาศ อินทร์ชัง (ครูเฟรนด์) ครูฝึกพูดผ่านทักษะการฟัง ให้การต้อนรับและนำคณะผู้มาเยือนเยี่ยมชมห้องและการดำเนินงานต่าง ๆ ภายในศูนย์ฯ และให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำงานของมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในการสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยในการได้ยิน การผ่าตัดประสาทหูเทียมและการฟื้นฟูผ่านการฝึกพูดผ่านทักษะการฟังในประเทศไทย