วันที่ 15 ตุลาคม 2563 คุณศุขสนั่น โชติกเสถียร ประธานกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยคุณภาวนาโชติกเสถียร กรรมการมูลนิธิฯ รับมอบเงินบริจาคจากงานวิ่งการกุศล ‘50 ปี Ch3 Charity Infinity Run’ ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อาคารมาลีนนท์ โดยมีผู้บริหารช่อง 3 คุณสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธ์ คุณสมรักษ์ ณรงค์วิชัย คุณปิ่นกมล มาลีนนท์ เป็นผู้มอบ และมีตัวแทนนักแสดงที่ได้ไปร่วมกิจกรรมในแต่ละภาค คือ เกรท วรินทร ไม้ วฤษฎิ์ ไอซ์ ภาณุวัฒน์ แชมป์ ชนาธิป และ บัว นลินทิพย์ มาร่วมเพิ่มสีสันให้กับงาน

การจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล ‘50 ปี Ch3 Charity Infinity Run’ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบรายได้ให้กับองค์กรการกุศล 5 แห่ง คือ 1. มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ 2.มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 3.มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 4.มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม และ 5.มูลนิธิออทิสติกไทย โดยมอบให้มูลนิธิละ 300,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,500,000 บาท

ทางมูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้