เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 และเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดบริการตรวจวัดการได้ยินและมอบเครื่องช่วยฟังให้แก่ผู้สูงอายุ ครั้งที่ 10 ในวันที่ 4-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงพยาบาลน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเป็นการบริการแบบ one-stop service มีผู้สูงอายุมาเข้ารับบริการการตรวจวัดการได้ยินทั้งหมด 190 ท่าน ในจำนวนนี้มีผู้ที่สูญเสียการได้ยินที่ได้รับมอบเครื่องช่วยฟัง 47 ราย นัดติดตามการตรวจ 39 ราย จ่ายยา 13 ราย และได้รับการขึ้นทะเบียนผู้พิการ 74 ราย