วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ผู้แทนพระองค์ เชิญสิ่งของประทาน เงินจำนวน 25,300 บาท เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย ให้แก่โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 13 กรกฎาคม 2564

โอกาสนี้ นางมลิวัลย์ ธรรมแสง ประธานฝ่ายวิชาการ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้แทนคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม้ ด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณ