EC6F1480-EDED-4B71-9E49-8A6EA0C89BAA
4B6D7EC5-C692-4379-9C36-7A57CD72CFBB
รับมอบเงินสนับสนุนจากสมาคมราชกรีฑาสโมสร
87AC5214-721C-41D5-80FA-5AA819979A5B
E1EDB07F-E861-4867-A463-DD5E389FFCCD


วันที่ 7 มิถุนายน 2566 สมาคมราชกรีฑาสโมสร มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาทให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อเป็นทุนสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ โดยมีคุณศุขสนั่น โชติกเสถียร ประธานกรรมการมูลนิธิฯ และคุณภาวนา โชติกเสถียร กรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบเงินจากดร.การุญ จันทรางศุ นายกสมาคมราชกรีฑาสโมสร และคณะกรรมการ ณ ห้องเกียรติยศ อาคารราชกรีฑาสปอร์ตคอมเพล็กซ์ และได้มอบของที่ระลึกเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าของมูลนิธิฯ ให้แก่สมาคมราชกรีฑาสโมสรด้วย

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้