วันที่ 8 ตุลาคม 2566
มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ขอขอบพระคุณ 5 บริษัทอุตสาหกรรมเหล็ก ซึ่งประกอบด้วย
1.บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (SSI)
2.บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) (TCRSS)
3.บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด (NS BlueScope)
4.บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด (NS-SUS)
5.บริษัท เจเอฟอี สดีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (ISGT)
มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จากการจัดกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล “ฅนเหล็กมินิมาราธอน” ให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) กรุงเทพฯ