วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ๘ มกราคม ๒๕๖๗

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , , on

8 มกราคม 2567
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา นางสาวธันย์ชนก ฟักอุดม ผู้แทนพระองค์ เชิญสิ่งของ และเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานมอบให้แก่เด็กนักเรียนหูหนวกโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ โดยมีคณะผู้บริหาร นักเรียน บุคลากรและผู้ปกครองให้การต้อนรับ ในการนี้นางสายใจ สังขพันธ์ รองเลขาธิการ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ผ่านผู้แทนพระองค์ด้วย

รับมอบเงินบริจาคจากกิจกรรม Carlton Lucky Draw for Charity ในนามโรงแรมคาร์ลตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , , on

วันที่ 25 ธันวาคม 2566
โรงแรมคาร์ลตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จากกิจกรรม Carlton Lucky Draw for Charity ให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสมทบทุนโครงการ Voice of Love ผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมให้น้องหูหนวก โดยมีอาจารย์สายใจ สังขพันธ์ รองเลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบมามูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนหูหนวกโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

Categories: activities, ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , on

วันที่ 14 ธันวาคม 2566

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษา จำนวน 60,000 บาท ให้นักเรียนหูหนวกโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นางสายใจ สังขพันธ์ รองเลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นผู้มอบ 

มอบทุนการศึกษา จำนวน 30,000 บาท ให้นักเรียนหูหนวกโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , on


วันที่ 13 ธันวาคม 2566
มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษา จำนวน 30,000 บาท ให้นักเรียนหูหนวกโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนาโดยมี ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง เลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นผู้มอบ

มอบเสื้อ Voice of Love ให้นักเรียนหูหนวกโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , on

วันที่ 13 ธันวาคม 2566
คุณบำรุง – คุณอาภา จินดาพล ร่วมกับมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบเสื้อ Voice of Love ให้นักเรียนหูหนวกโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา โดยมี ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง เลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นผู้มอบ 


มอบทุนการศึกษาและมอบเครื่องช่วยฟังให้นักเรียนหูหนวกโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , on

วันที่ 13 ธันวาคม 2566
มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษา จำนวน 60,000 บาท และมอบเครื่องช่วยฟังจำนวน 98 เครื่อง มูลค่า 1,323,000 บาท ให้นักเรียนหูหนวกโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี โดยมีดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง เลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นผู้มอบ

 

รับมอบเงินบริจาคจากโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: on


วันที่ 1 ธันวาคม 2566
ขอขอบคุณโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ มอบเงินบริจาคจำนวน 100,847 บาท (หนึ่งแสนแปดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) ให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีอาจารย์สายใจ สังขพันธ์ รองเลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ

Silent Song Charity Concert for the Deaf ครั้งที่ 5

Categories: กิจกรรมจัดหาทุน, ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , , , , , , , , , , on


เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี
ก่อตั้งมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์
จัดงาน SILENT SONG Charity Concert for the Deaf ครั้งที่ 5
“โครงการหนูอยากได้ยินเสียงแม่”
เพื่อสมทบทุนการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมแก่เด็กหูหนวก
วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566
เวลา 11:00 -17:00 น.
ณ ห้องอังรีดูนังต์ ราชกรีฑาสโมสร
{งานจำหน่ายบัตร “เต็มทุกที่นั่ง” แล้ว}

ร่วมสนับสนุนโดย :
บริษัท ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ จำกัด
บริษัท ทีทีซี น้ำดื่มสยาม จำกัด
บริษัท ฤทธา จำกัด
บริษัท ทีทีซีมอเตอร์ จำกัด
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บริษัท พีไอเอ อินทีเรีย จำกัด

รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาทจากการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล“ฅนเหล็กมินิมาราธอน” จาก 5 บริษัทอุตสาหกรรมเหล็ก

Categories: activities, ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , , , , on

วันที่ 8 ตุลาคม 2566
มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ขอขอบพระคุณ 5 บริษัทอุตสาหกรรมเหล็ก ซึ่งประกอบด้วย
1.บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (SSI)
2.บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) (TCRSS)
3.บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด (NS BlueScope)
4.บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด (NS-SUS)
5.บริษัท เจเอฟอี สดีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (ISGT)
มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จากการจัดกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล “ฅนเหล็กมินิมาราธอน” ให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) กรุงเทพฯ

รับมอบสิ่งของและเงินบริจาคจากบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

Categories: activities, ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , on

วันที่ 22 กันยายน 2566
ตัวแทนบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด มอบสิ่งของและเงินบริจาค 53,146 บาท ให้มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง เลขาธิการมูลนิธิฯ และอ.สายใจ สังขพันธุ์ รองเลขาธิการ เป็นผู้รับมอบ 
มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this