ติดต่อมูลนิธิฯ

รับมอบเครื่องช่วยฟังจาก The Rotary Club Bangkok South

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์ on

วันที่ 5 มีนาคม 2564 นายศุขสนั่น โชติกเสถียร ประธานกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้รับเชิญจากสโมสรโรตารีกรุงเทพใต้ (The Rotary Club Bangkok South) เพื่อรับมอบเครื่องช่วยฟังสภาพดีพร้อมใช้งานจำนวน 100 คู่ และเครื่องตรวจวัดการได้ยินสภาพดีพร้อมใช้งานอีก 3 เครื่อง  โรงแรม Crowne Plaza Lumpini Park ซึ่ง Mr.Hans Fenger ชาวเดนมาร์กเป็นผู้บริจาคส่งตรงมาจากประเทศเดนมาร์ก โดยมี Mr.Poul Weber สมาชิกสโมสรเป็นตัวแทนในการส่งมอบเครื่องตรวจวัดการได้ยินที่ได้รับมานี้
จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการออกหน่วยตรวจวัดการได้ยินนอกสถานที่ ซึ่งทางมูลนิธิฯ จัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปี และเครื่องช่วยฟังที่ได้รับบริจาคมานี้ มูลนิธิฯ จะนำไปมอบให้ผู้ที่รับการตรวจวัดการได้ยินนอกสถานที่ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุที่สูญเสียการได้ยินที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล 

ที่ผ่านมามูลนิธิฯ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดต่างๆ เช่น โรงพยาบาลน้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ และโรงพยาบาลบ้านตาก อ.บ้านตาก จ.ตาก ในการออกหน่วยตรวจวัดการได้ยินให้และมอบเครื่องช่วยฟังให้แก่ผู้สูงอายุโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

(ภาพจาก https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190613145520595


ในช่วงที่สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ยังไม่หมดไปจากประเทศไทยนี้ ทางมูลนิธิฯ จำเป็นต้องงดการให้บริการตรวจวัดการได้ยินนอกสถานที่ไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น อย่างไรก็ตาม นักเรียนหูหนวกหรือผู้สูงอายุที่สูญเสียการได้ยินซึ่งอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยังสามารถติดต่อขอรับเครื่องช่วยฟังได้ โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขอรับเครื่องช่วยฟัง แล้วส่งกลับมาที่อีเมล info@deafthai.org มูลนิธิฯ จะพิจารณาและจัดการมอบเครื่องช่วยฟังให้ตามความเหมาะสมต่อไป 

 

ความในใจจากพ่อแฝด วันการได้ยินโลก 2564

Categories: บทความที่น่าสนใจ on

การได้ยินสำคัญต่อชีวิตเราแค่ไหน บางคนอาจจะไม่เคยนึกถึง เพราะเกิดมาเราก็ได้ยินเสียงต่างๆ อยู่แล้ว บางครั้งเรายังนึกรำคาญเสียงบางเสียงที่รู้สึกว่ารบกวนโสตประสาทเสียเหลือเกิน 

แต่สำหรับคุณกิตติพนธ์ มีสกุล การได้ยินมีค่ายิ่งกว่าสิ่งใดในโลก

คุณกิตติพนธ์เป็นคุณพ่อของลูกชายฝาแฝดวัยกำลังน่ารัก ชื่อเด็กชายนดลต์ และเด็กชายนภนต์ มีสกุล อายุ 3 ขวบ 3 เดือน แต่ใครจะรู้ว่าหนูน้อยฝาแฝดสองพี่น้องคู่นี้เกิดมาพร้อมกับหูที่ไม่ได้ยินทั้งสองข้างเหมือนๆ กัน 

หัวใจของคนเป็นพ่อแม่ เมื่อรู้ว่าลูกเกิดมาหูหนวกก็ย่อมทุกข์ทรมานใจ และอยากให้ลูกได้ยินเสียงพ่อ ได้ยินเสียงแม่ เหมือนเด็กทั่วๆ ไป 

แต่โลกของน้องแฝดก็ไม่ได้เงียบงันไปตลอดกาล

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 น้องแฝดได้รับการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมในหูทั้งสองข้างทั้งสองคนพร้อมกัน ในโครงการ หนูอยากได้ยินเสียงแม่ ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในขณะที่มีอายุ 1 ปี 7 เดือน

หลังจากได้รับการผ่าตัดแล้ว การที่น้องแฝดจะพูดได้เหมือนเด็กทั่วไปสมาชิกทุกคนในครอบครัวจะต้องตั้งใจฝึกฝนการฟังและการพูดให้น้องอย่างถึงที่สุด เพราะนอกเหนือจากการเข้าเรียนกับผู้เชี่ยวชาญแล้ว ครอบครัวคือคนที่ใช้เวลาอยู่กับเด็กมากที่สุด 

เพราะมีครอบครัวที่เข้มแข็ง พร้อมจะฝ่าฟันอุปสรรคทุกสิ่งอย่างเพื่อให้น้องกลับมาได้ยินเป็นปกติ ในวันนี้ที่น้องทั้งสองอายุ 3 ขวบ 3 เดือน และมีอายุการได้ยิน 1 ปี 7 เดือนนับตั้งแต่วันที่เปิดเครื่องประสาทหูเทียม พัฒนาการทางภาษาพูดของน้องแฝดก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ 

เนื่องในวันการได้ยินโลก 3 มีนาคม 2564 มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับครอบครัว ‘มีสกุล’ ที่ได้รับโอกาสในการเปลี่ยนโลกแห่งความเงียบของน้องแฝดให้กลายเป็นโลกแห่งสรรพเสียง

ถ้าจะถามว่าการได้ยินมีความหมายต่อชีวิตอย่างไร คงไม่มีใครเข้าใจได้ดีไปกว่าพ่อแม่ของลูกหูหนวกทุกคน 

#หนูอยากได้ยินเสียงแม่

 

 

เยี่ยมชมมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์ on

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง ประธานฝ่ายวิชาการมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ถนนเพชรบุรี โดยมีดร.สมบูรณ์ อาศิรพจน์ กรรมการและประธานฝ่ายวิชาการเป็นผู้นำชม

 

มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2505 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงรับไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ตั้งแต่เริ่มแรกของการก่อตั้ง

 

มูลนิธินี้เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ให้บริการด้านต่างๆ แก่ผู้พิการทางสติปัญญา เช่น การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ การศึกษา การฝึกอาชีพ การสังคม และสวัสดิการสังคมต่างๆ มีหน่วยงานที่ให้บริการ 11 แห่งทั่วประเทศ

 

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟ อย่าลืมแวะมาอุดหนุน Panya Cafe ร้านกาแฟที่มีบาริสต้า เป็นผู้พิการทางสติปัญญา ที่นี่มีกาแฟภูพยัคฆ์ซึ่งเป็นกาแฟในโครงการพระราชดำริสร้างป่าฟื้นฟูต้นน้ำน่านไว้คอยบริการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน บมจ.ธนาคารกสิกรไทย มอบเครื่องช่วยฟัง

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์ on

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 คุณศิราณี ผู้พัฒน์ และผู้แทนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน บมจ.ธนาคารกสิกรไทย เดินทางมายังมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อมอบเครื่องช่วยฟังจำนวน 14 เครื่องให้แก่เด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 7 คน โดยนักเรียนทุกคนได้รับเครื่องช่วยฟังคนละ 2 เครื่องเพื่อใช้กับหูทั้ง 2 ข้าง มีนักเรียนมารับมอบเครื่องช่วยฟัง 4 คน ส่วนอีก 3 คนยังไม่สามารถมารับเครื่องได้ ซึ่งจะมีการส่งมอบในโอกาสต่อไป

เครื่องช่วยฟังคืออุปกรณ์ขยายเสียงที่ทำให้คนหูหนวกหูตึงได้ยินเสียงดังชัดเจนมากขึ้น ผู้ที่ใช้เครื่องช่วยฟังจะต้องได้รับการตรวจประเมินจากแพทย์หรือนักแก้ไขการได้ยินด้วยอุปกรณ์ตรวจวัดการได้ยินตามมาตรฐาน เด็กทุกคนควรได้รับการตรวจการได้ยินตั้งแต่แรกคลอดเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด การฟื้นฟูการได้ยินสามารถเริ่มต้นได้เมื่อเด็กอายุ 6 เดือนเป็นต้นไป และการใช้เครื่องช่วยฟังจะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการพูดได้ดียิ่งขึ้น

รับมอบเงินบริจาคจากงานวิ่งการกุศล ‘50 ปี Ch3 Charity Infinity Run’

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์ on

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 คุณศุขสนั่น โชติกเสถียร ประธานกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยคุณภาวนาโชติกเสถียร กรรมการมูลนิธิฯ รับมอบเงินบริจาคจากงานวิ่งการกุศล ‘50 ปี Ch3 Charity Infinity Run’ ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อาคารมาลีนนท์ โดยมีผู้บริหารช่อง 3 คุณสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธ์ คุณสมรักษ์ ณรงค์วิชัย คุณปิ่นกมล มาลีนนท์ เป็นผู้มอบ และมีตัวแทนนักแสดงที่ได้ไปร่วมกิจกรรมในแต่ละภาค คือ เกรท วรินทร ไม้ วฤษฎิ์ ไอซ์ ภาณุวัฒน์ แชมป์ ชนาธิป และ บัว นลินทิพย์ มาร่วมเพิ่มสีสันให้กับงาน

การจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล ‘50 ปี Ch3 Charity Infinity Run’ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบรายได้ให้กับองค์กรการกุศล 5 แห่ง คือ 1. มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ 2.มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 3.มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 4.มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม และ 5.มูลนิธิออทิสติกไทย โดยมอบให้มูลนิธิละ 300,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,500,000 บาท

ทางมูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

มอบทุนการศึกษาประจำปี 2563 ให้รร.เศรษฐเสถียรฯ

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์ on

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง ประธานฝ่ายวิชาการ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษาจำนวน 30,000 บาทให้แก่โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ โดยมอบให้นักเรียนหูหนวก 30 คน คนละ 1,000 บาท กิจกรรมนี้จัดขึ้นทุกปีในวันไหว้ครูประจำปี และมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ ยังมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนโสตศึกษาทั่วประเทศจำนวน 21  แห่งเป็นประจำทุกปีอีกด้วย

รับมอบเงินบริจาคจากโครงการเมืองไทยสไมล์โซไซตี้ เสียงสร้างสุข

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์ on

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ผู้บริหารเมืองไทยสไมล์คลับและมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม นำโดยคุณดวงใจ ตั้งประสิทธิพร ผู้ช่วยกรรมการอาวุโส บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เดินทางมามอบเงินบริจาคจำนวน 1,444,145.47 บาท จากโครงการเมืองไทยสไมล์โซไซตี้ เสียงสร้างสุข ซึ่งได้เชิญชวนให้สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับบริจาคคะแนนสะสมเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินสมทบทุนโครงการ “หนูอยากได้ยินเสียงแม่” ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สนับสนุนการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมให้แก่น้อง ๆ หูหนวก  โดยมีคุณศุขสนั่น โชติกเสถียร ประธานกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ เป็นผู้รับมอบ
มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

มอบหน้ากากผ้าและ face shield ให้แก่สถานทูตภูฏานประจำประเทศไทย

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์ on

วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำโดยคุณศุขสนั่น โชติกเสถียร ประธานกรรมการ เดินทางไปมอบหน้ากากผ้าและ face shield ซึ่งได้รับความเอื้อเฟื้อจากหน่วยงานต่างๆ ให้กับสถานทูตภูฏานประจำประเทศไทย เพื่อส่งต่อไปยัง Wangsel Institute for the Deaf กรุงพาโร ราชอาณาจักรภูฏาน โดยก่อนหน้านี้มูลนิธิฯ ได้มอบหน้ากากผ้าและ face shield ให้แก่โรงเรียนโสตศึกษาหลายแห่งในประเทศไทย อาทิ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี และโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี

ขอขอบคุณ
ดร.วรรณี เจิมสุรวงศ์ และคณะ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาศรีย่าน
และ บริษัท เซ็นจูรี่ 21 (ประเทศไทย) จำกัด

ขอขอบคุณ

Categories: กิจกรรมจัดหาทุน on

สรุปยอดน้ำใจจากพี่ๆ ทุกท่าน
(หลังประกาศตัวเลขในงาน น้ำใจยังมาอีกครับ)
.
ขอบคุณจริงๆ
.
.
กลุ่มเพื่อนจิตอาสา Love Is Hear
ร่วมกับ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์
.
จัดงานคอนเสิร์ตการกุศล Love Is Hear
นับเป็นคอนเสิร์ตแรกในชีวิตของน้องๆ หูหนวกในภาคอีสาน
และเพื่อระดมน้ำใจจากผู้ชมและผู้มีจิตศรัทธา
ซึ่งรายได้ทั้งหมด 2,021,606.81 บาท
มอบให้กับโครงการหนูอยากได้ยินเสียงแม่ เพื่อผ่าตัดประสาทหูเทียมให้กับน้องๆ หูหนวก
งานนี้เกิดขึ้นได้ ด้วยน้ำใจและการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีมากมาย
.
สมาคมผู้ใช้ประสาทหูเทียม ประเทศไทย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หอการค้าจังหวัดขอนแก่น
YEC KHONKAEN
คณะศึกษาศาสตร์​ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท)
Toyota Motor Thailand
Toyota Leasing Thailand
TKK Group
Toyota KhonKaen
Toyota MuangLoei
Toyota Phanomrung
ชวนนิยม
Nok Air
ThaiSmile
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
EventPop
สีเดลต้า Delta Paint
Srichand
Calm Spa
โรงแรมต่างๆ ในขอนแก่น AVANI, Bussarakam, Charoenthani, Kosa, L Hotel, Rachawadee, Romantic, The Terminal
อาหาร ของว่าง เครื่องดื่ม จาก Singha, Bar B Q Plaza, MK, Chounan, 1 Vector Coffee Roaster, Choose The Loose, Mama Big, MP มิตรภาพขอนแก่น, บ้านขนมคุณภัทรา, TKK Cafe, ฟริท-ซี พลัส, TIBBETTS, ครัวสุพรรณิการ์ by คุณยาย

 

 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานธ.กสิกรไทย

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์ on

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอขอบคุณ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน บมจ.ธนาคารกสิกรไทย มอบเครื่องช่วยฟัง จำนวน 20 เครื่อง มูลค่า 270,000 บาท ให้แก่นักเรียนหูหนวกที่ยากจน
วันที่ 20 ธันวาคม  2562

 

 

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this