ติดต่อมูลนิธิฯ

รับมอบเงินบริจาคจากโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: Leave a comment on รับมอบเงินบริจาคจากโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ on


วันที่ 1 ธันวาคม 2566
ขอขอบคุณโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ มอบเงินบริจาคจำนวน 100,847 บาท (หนึ่งแสนแปดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) ให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีอาจารย์สายใจ สังขพันธ์ รองเลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ

Silent Song Charity Concert for the Deaf ครั้งที่ 5

Categories: กิจกรรมจัดหาทุน, ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , , , , , , , , , , on


เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี
ก่อตั้งมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์
จัดงาน SILENT SONG Charity Concert for the Deaf ครั้งที่ 5
“โครงการหนูอยากได้ยินเสียงแม่”
เพื่อสมทบทุนการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมแก่เด็กหูหนวก
วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566
เวลา 11:00 -17:00 น.
ณ ห้องอังรีดูนังต์ ราชกรีฑาสโมสร
{งานจำหน่ายบัตร “เต็มทุกที่นั่ง” แล้ว}

ร่วมสนับสนุนโดย :
บริษัท ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ จำกัด
บริษัท ทีทีซี น้ำดื่มสยาม จำกัด
บริษัท ฤทธา จำกัด
บริษัท ทีทีซีมอเตอร์ จำกัด
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บริษัท พีไอเอ อินทีเรีย จำกัด

รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาทจากการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล“ฅนเหล็กมินิมาราธอน” จาก 5 บริษัทอุตสาหกรรมเหล็ก

Categories: activities, ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , , , , on

วันที่ 8 ตุลาคม 2566
มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ขอขอบพระคุณ 5 บริษัทอุตสาหกรรมเหล็ก ซึ่งประกอบด้วย
1.บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (SSI)
2.บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) (TCRSS)
3.บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด (NS BlueScope)
4.บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด (NS-SUS)
5.บริษัท เจเอฟอี สดีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (ISGT)
มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จากการจัดกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล “ฅนเหล็กมินิมาราธอน” ให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) กรุงเทพฯ

รับมอบสิ่งของและเงินบริจาคจากบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

Categories: activities, ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , on

วันที่ 22 กันยายน 2566
ตัวแทนบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด มอบสิ่งของและเงินบริจาค 53,146 บาท ให้มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง เลขาธิการมูลนิธิฯ และอ.สายใจ สังขพันธุ์ รองเลขาธิการ เป็นผู้รับมอบ 
มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

มอบอุปกรณ์กีฬาและทุนการศึกษาให้นักเรียนหูหนวกโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

Categories: activities, ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , , , on

วันที่ 21 กันยายน 2566
มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์มอบอุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษาให้นักเรียนหูหนวกโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี จำนวนเงิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) โดยมี ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง เลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นผู้มอบ

มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนหูหนวกโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม

Categories: activities, ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , , on


วันที่ 19 กันยายน 2566
มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนหูหนวกโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) โดยมี ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง เลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นผู้มอบ

รับมอบเงินบริจาค 1 ล้านบาทจากบ.ภูรีมาศนาวี จำกัด

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: on

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 คณะผู้บริหารบริษัทภูรีมาศนาวี จำกัด เดินทางมาพบนายศุขสนั่น โชติกเสถียร ประธานกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อมอบเงินบริจาคสบทบทุนมูลนิธิฯ เป็นจำนวน 1 ล้านบาท ณ อาคารคุณหญิงโต๊ะ นรเนติบัญชากิจ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี่

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ แสดงความขอบพระคุณที่ได้รับความเอื้อเฟื้อจากสมาคมฮินดูสมาชในการมอบทุนบูรณะศาลาเนห์รู

Categories: activities, ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , on

วันที่ 30 กรกฎาคม 2566
มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้รับเชิญจากสมาคมฮินดูสมาชให้เข้าพบคุณจันเดอร์บาลา ศิวะศรีอำไพ นายกสมาคม และคุณอาร์วินกุมาร์ ซัจเดว์ อุปนายกสมาคมฮินดูสมาช ในการนี้คุณอินทรามาตี้ โจคานิ กรรมการมูลนิธิฯ ได้แสดงความขอบพระคุณที่มูลนิธิฯ ได้รับความเอื้อเฟื้อจากสมาคมฮินดูสมาชในการมอบทุนบูรณะศาลาเนห์รู (ศาลาพักผู้ปกครองและนักเรียน) เป็นจำนวนเงิน 110,000 บาท ซึ่งศาลาเนห์รูนี้ทางสมาคมฮินดูสมาชได้เคยให้ความอนุเคราะห์ในการก่อสร้างให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ ในนามอาศรมวัฒนธรรมไทย-ภารต และได้รับการบูรณะจนสำเร็จเรียบร้อยสวยงามและมีพิธีเปิดศาลาเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

ตรวจการได้ยินผู้สูงอายุฟรีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2566

Categories: activities, ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , , , on

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดให้บริการตรวจวัดการได้ยินฟรี สำหรับผู้สูงอายุที่สูญเสียการได้ยินตามวัย ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 08:30 – 15:00 . ศูนย์สาธิตและพัฒนาเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียม มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ถนนพระราม 5 เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยมีคณะแพทย์และบุคลากรจากรพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)​ จ.นครปฐมร่วมเป็นอาสาสมัครตรวจการได้ยิน ซึ่งในกิจกรรมนี้มีผู้เข้ารับการตรวจการได้ยินรวมทั้งหมด 38 คน 
มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ จัดการตรวจวัดการได้ยินฟรีเป็นประจำทุกปี ติดตามข่าวสารได้ที่เฟซบุ๊กเพจ Deafthaifoundation และไลน์​ @deafthai


ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ผ่านผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

Categories: activities, ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , , , onวันที่ 20 กรกฎาคม 2566
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียน คณะครู และบุคลากรของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี ธีระ เชียงทอง รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้เชิญอาหารพระราชทาน ไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียน คณะครู และบุคลากรของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ จำนวน 226 คน โดยมีรายการอาหาร อาทิ ข้าวมันไก่ตอน บะหมี่เกี๊ยวหมูแดง น้ำเปล่า น้ำเก๊กฮวย เยลลี่ และไอศกรีม 
                     โรงเรียนเศรษฐเสถียร เป็นโรงเรียนสอนคนหูหนวกแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโรงเรียน
เศรษฐเสถียร ไว้ในพระราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2545 ปัจจุบันจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ตามความต้องการจำเป็นเฉพาะบุคคล ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แบบอยู่ประจำและไป – กลับ
                   ในการนี้ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้ผ่านผู้แทนพระองค์ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this