ยอดบริจาครวมวันที่ 29 กรกฎาคม 2564
Bangkok Youth Giving Tree ขอเชิญเพื่อนๆ ร่วมช่วยเหลือน้องๆ ผู้พิการทางการได้ยิน โดยการบริจาคเป็นเงินหรือหน้ากากอนามัยแบบใส เพื่อให้น้องๆ สามารถอ่านริมฝีปากได้เมื่อสนทนากัน
เพื่อนๆ สามารถบริจาคเงินผ่านบัญชี มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา ราชวัตร เลขที่ 094-1-34813-1
ใบเสร็จการบริจาคสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า
ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ในการออกใบเสร็จไปที่มูลนิธิฯ ได้ ทางไลน์ @deafthai
email : info@deafthai.org
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิฯ โทร. 02 241 5169 และ Facebook Page : Deafthaifoundation