[ข่าวกิจกรรม]
10 เมษายน 2566
มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับรร.เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนหูหนวกจากโรงเรียน California School for the Deaf ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง ประธานฝ่ายวิชาการมูลนิธิฯ และอดีตผู้อำนวยการ รร.เศรษฐเสถียรฯ เป็นผู้นำเยี่ยมชมและเล่าถึงประวัติความเป็นมาของมูลนิธิฯ และโรงเรียนให้แก่ผู้มาเยือน ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้แสดงการฝึกซ้อมเทควันโดของนักเรียนหูหนวก และร่วมถ่ายรูปกับคณะครูนักเรียนจาก CSD

จากนั้นนำชมกิจกรรมของศูนย์สาธิตและพัฒนาเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียม (DDCC Thailand) ซึ่งให้บริการฝึกสอนการพูดโดยใช้ทักษะการฟัง (Auditory-Verbal Teaching) ให้กับเด็กที่ผ่าตัดประสาทหูเทียมทุกคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้ปกครองที่สนใจให้บุตรหลานเข้ารับการฝึกสอนสามารถติดต่อ LINE @DDCCThailand เพื่อนัดหมายล่วงหน้า 

โรงเรียน California School for the Deaf เป็นโรงเรียนรัฐบาลที่ให้บริการฟรีแก่ครอบครัวที่มีเด็กหูหนวกในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีหลักสูตรการศึกษาแบบสองภาษา คือภาษามือ American Sign Language (ASL) และภาษาอังกฤษ โรงเรียนนี้มีโปรแกรมการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กหูหนวกที่อายุต่ำกว่า 6 ปี และแบบเป็นผู้นำระดับโลกในการสอนสองภาษาและมีวัฒนธรรมหลากหลาย โดยมีการเรียนการสอนตามเกณฑ์ของรัฐจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองเต็มรูปแบบ ซึ่งการสอนด้วยภาษามือและภาษาอังกฤษนี้ทำให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้การใช้ภาษาที่หลากหลายและสามารถสื่อสารกับเพื่อนร่วมชั้นได้อย่างอิสระ

ชมกิจกรรมการทัวร์ประเทศไทยของของคณะครูและนักเรียน CSD ได้ที่อินสตาแกรม @csdeagles