ติดต่อมูลนิธิฯ

คณะกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ ร่วมพิธีทำบุญอาคารคุณหญิงโต๊ะ นรเนติบัญชากิจ

Categories: activities, ข่าวประชาสัมพันธ์, บทความที่น่าสนใจTags: , , , , on

[ข่าวกิจกรรม]
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 คณะกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์เข้าร่วมพิธีเชิญรูปปั้นคุณหญิงโต๊ะ นรเนติบัญชากิจ ขึ้นบ้านคุณหญิงโต๊ะ นรเนติบัญชากิจ (สำนักงานมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ) ในการนี้ได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดน้อยนพคุณมาประกอบพิธีทำบุญอาคาร โดยมีนายธงชัย ณ นคร เหรัญญิกมูลนิธิฯ เป็นประธานในพิธีแทนนายศุขสนั่น โชติกเสถียร ประธานกรรมการ

อาคารคุณหญิงโต๊ะ นรเนติบัญชากิจ ปิดปรับปรุงเพื่อซ่อมแซมเป็นระยะเวลา 1 ปีตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2565 โดยอาคารแห่งนี้เป็นที่ตั้งของสำนักงานมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ ซึ่งอยู่ในบริเวณรร.เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ถนนพระรามห้า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2495 และเนื่องในโอกาสที่มูลนิธิฯ มีอายุครบรอบ 70 ปีเมื่อปี 2565 ที่ผ่านมา คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้มีการบำรุงซ่อมแซมรักษาอาคารแห่งนี้จนเสร็จสิ้น เพื่อให้คงทนสวยงามเป็นอาคารอนุรักษ์อันน่าภาคภูมิใจของชุมชนในย่านนี้สืบต่อไป

 

รับมอบเงินบริจาคจากโรงแรมคาร์ลตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท

Categories: กิจกรรมจัดหาทุน, ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , on

[ข่าวกิจกรรม]
12 มกราคม 2566
คณะผู้บริหาร และพนักงาน โรงแรมคาร์ลตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท มอบเงินบริจาค จำนวนเงิน 31,500 บาท ให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมทบทุนโครงการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมให้เด็กหูหนวก 

มูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ​ ที่นี้

Categories: กิจกรรมจัดหาทุน, ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , , , , on

[ข่าวกิจกรรม]
ขอขอบคุณ 5 บริษัทอุตสาหกรรมเหล็ก ประกอบด้วย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (SSI) บริษัทเหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) (TCRSS) บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด (NS BlueScope) บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด(NS-SUS) และบริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (JSGT) มอบเงินจำนวน 100,000 บาท จากการจัดกิจกรรม “ฅนเหล็กมินิมาราธอน” ให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ : วันที่ 18 ธันวาคม 2565 ณ ลานกิจกรรมสเตเดียมวัน (Stadium One) จุฬาซอย 5

รับมอบเงินบริจาคจากนิทรรศการภาพถ่าย ดำขาวเล่าเรื่อง สองเมือง ของนันทวัฒน์

Categories: กิจกรรมจัดหาทุน, ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , , on

[ ข่าวประชาสัมพันธ์]

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ขอขอบพระคุณ ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ มอบรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจากการจัดนิทรรศการภาพถ่าย “ดำขาวเล่าเรื่อง สองเมือง ของ นันทวัฒน์” ระหว่างวันที่ 16-28 สิงหาคม 2565 ณ Central : The Original Store และวันที่ 1-18 ธันวาคม 2565 ณ TCDC กรุงเทพฯ ห้อง Gallery ชั้น 1 อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก รวมทั้งสิ้น 10,077,199 บาท ให้แก่ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมทบทุนโครงการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมให้เด็กหูหนวก

ขอขอบพระคุณ Central: The Original Store และ Thailand Creative & Design Center(TCDC) ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดนิทรรศการ

ขอขอบพระคุณผู้ที่ประมูลภาพถ่าย ซื้อภาพถ่าย ซื้อหนังสือ และร่วมบริจาคเงิน ในนิทรรศการทุกท่าน

สนับสนุนกิจกรรมเทควันโดคนพิการครั้งที่ 1

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , on

 

[ข่าวกิจกรรม]
วันที่ 18 ธันวาคม 2565
คุณศุขสนั่น โชติกเสถียร ประธานกรรมการ และคุณธงชัย ณ นคร เหรัญญิก มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเทควันโดคนพิการ ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ โดยมูลนิธิฯ ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

มอบข้าวหอมมะลิและปฏิทินปีใหม่ 2566 ให้ครูหูหนวกและลูกจ้าง รร.เศรษฐเสถียรฯ

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , on


มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบข้าวหอมมะลิคุณภาพเยี่ยมของมูลนิธิกสิกรไทยให้ครูหูหนวกและคนงานภารโรงของรรเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ พร้อมปฏิทินสวัสดีปีใหม่ 2566 จากร้านทองจิบเซ่งเฮง บางลำภู ด้วยความขอบคุณอย่างจริงใจที่ทุกคนได้สนับสนุนงานของมูลนิธิฯ เสมอมาตลอดทั้งปี

นิทรรศการภาพถ่าย ดำขาวเล่าเรื่อง สองเมือง ของนันทวัฒน์ (บทส่งท้าย)

Categories: activities, กิจกรรมจัดหาทุน, ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , , on

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์นำเด็กนักเรียนหูหนวกรร.เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ชมนิทรรศการภายพถ่าย ดำขาวเล่าเรื่อง สองเมือง ของนันทวัฒน์ (บทส่งท้าย) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 

ขอเชิญผู้ที่สนใจในงานศิลปะภาพถ่ายแบบขาว-ดำ ชมนิทรรศการภาพถ่าย ดำขาวเล่าเรื่อง สองเมือง ของนันทวัฒน์ (บทส่งท้าย)”
นิทรรศการภาพถ่ายที่สะท้อนมุมมองความผูกพันที่มีต่อสองเมือง ปารีสและกรุงเทพฯ ของ ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ นักกฎหมายมหาชนมือต้นๆ ของประเทศไทยซึ่งหลงใหลในการถ่ายภาพและมีฝีมือไม่เป็นรองใคร
ร่วมชื่นชมภาพถ่าย พร้อมซึมซับเรื่องราวต่าง ๆ ไปพร้อมกัน
1 – 18 ธ.ค. 65 นี้
ที่ TCDC กรุงเทพฯ ห้อง Gallery ชั้น 1
📍อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก ถนนเจริญกรุง
เข้าชมได้ฟรี
อังคาร – อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์)
10:30 – 19.00 น.
รายได้ทั้งหมดที่ได้จากการจำหน่ายภาพถ่ายและหนังสือ มอบให้กับ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

สุกี้ตี๋น้อยมอบเงินบริจาคเนื่องในวันคนพิการแห่งชาติ 2565

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , on

[ข่าวกิจกรรม]
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565
ขอขอบคุณ สุกี้ตี๋น้อย เดอะเซ้นส์ ปิ่นเกล้า มอบเงินจากยอดขายสุกี้และเครื่องดื่ม เวลา 12.00-18.00 น. โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น จำนวนเงิน 127,311 บาท ให้กับมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เนื่องในวันคนพิการแห่งชาติ 2565

โครงการฝึกอบรมการสอนพูดผ่านการฟัง สำหรับครูการศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 3 และ 4

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , , , on

รุ่นที่ 3 วันที่ 8-15 พฤศจิกายน 2565  

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โทร. 02 241 5169

ณ โรงแรมสวนดุสิตเพลส เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร. 02 241 7571

***กรุณานำหลักฐาน​การเบิกจ่าย​ ตามระเบียบ​ราชการ​ มายื่นในวันลงทะเบียน​ด้วย***

ลำดับที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งหน่วยงาน/องค์กร
1นางนวรัตน์ แผ้วสะอาดครูชำนาญการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี
2น.ส.สินารี เจ๊ะเล๊าะครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี
3น.ส นิรมล ศรีพรมมาครู คศ 1ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์
4น.ส.วีรยา ปะนาทังครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์
5น.ส.สุไฮนี อีซอพนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยะลา
6น.ส.สุรีนี ลูแมพนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยะลา
7น.ส.กัญญาณัฐ จันทรเสนรอง ผอ.ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
8นายกิตติณัฏฐ์ เจียงใหม่ครูร.ร.โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
9นางอาภัสรา ตังคกุลวิวิชผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก
10น.ส.ดวงจิต สังค์ขำครูศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก
11นางรัชดา เรืองปราชญ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
12น.ส.นฤมล สุขประเสริฐพนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13น.ส.กรวิภา เกตุกรราชครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี
14น.ส.จุฑามาศ พลเสนครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี
15น.ส.นิจสัย จำปาครู คศ.2ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม
16น.ส.สุพรรณภา จันทร์ว้าครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม
17น.ส.พรวิภา คำดีครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ
18นางกัญญา เป็นสุขครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ
19น.ส.ภคอร ละอำคาครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดขอนแก่น
20น.ส.สิริพร ศิริฟองครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดขอนแก่น
21น.ส.ทมิดา อุดมรักษ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
22นายเอกรินทร์ จำปาครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
23นางวรณัน ผาดีครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร
24น.ส.เขมินทรา ภานุรัตน์ครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร
25น.ส.รังษิยา มานิชย์สารครู คศ 1ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา
26น.ส.พัชญ์พลิน สุวรรณ์โรจนครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11จังหวัดนครราชสีมา
27น.ส.จิราพรรณ เกษแก้วครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ
28น.ส.วรัญญา ทานุกรมครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ
29น.ส.กมลพรรณ สมกุลครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี
30น.ส.รุ่งรัตน์ สีแสงครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี

รุ่นที่ 4 วันที่ 9-16 ธันวาคม 2565

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โทร. 02 241 5169

ณ โรงแรมสวนดุสิตเพลส เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร. 02 241 7571

***กรุณานำหลักฐาน​การเบิกจ่าย​ ตามระเบียบ​ราชการ​ มายื่นในวันลงทะเบียน​ด้วย***

ลำดับที่ชื่อ  –  สกุลตำแหน่งหน่วยงาน/องค์กร
1น.ส.อุษา ปรีชาญานครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร
2น.ส.สุดารัตน์ เรืองมีครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร
3น.ส.กิตติวรรณ ถังแฮครู คศ 1ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตรัง
4น.ส.กิ่งกาญจน์ ตันติวุฒิครู คศ 1ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตรัง
5นายภิญโญ แสงสว่างครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิษณุโลก
6น.ส.พรพิมล เอี่ยมอ่องครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิษณุโลก
7น.ส.ฐิติพร กระจ่างจันทร์ครู คศ 1ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง
8น.ส.พรภิรมย์ ศรีกำปันครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง
9ว่าที่ รต.หญิงเปมิภา มูลตันครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
10น.ส.ศิริพร ศรีแก้วครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
11นางขวัญฤทัย เทียนไชยครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ
12น.ส.นิตยา เหลาประเสริฐครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ
13น.ส.วรัญญา พิมพ์เสนาครู คศ 1ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี
14น.ส.วริญญาภัทร์ จะราครูผู้ช่วยร.ร.โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี
15นายพัชรพล ปุกฆะครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย
16นายโกสินทร์ เพ็งสลุดครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจงหวัดสุโขทัย
17น.ส.พนิดา สารเนตรครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย
18นางสาวเพ็ญนภา นามวงสาครูผู้ช่วยศูนย์การศึกพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย
19นางสาวอรณี ทองปอดครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี
20นางสาวอาริสา ทองวิจิตรครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี
21นางสาวฐิติพร ป้องคำครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10จังหวัดอุบลราชธานี
22นายนราปกรณ์ แก่นสาร์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา10 จังหวัดอุบลราชธานี
23นายมานะ เจริญลาภครู คศ 1ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 1จังหวัดนครปฐม
24นายพงศ์ศิริ เจริญสุขพนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 1จังหวัดนครปฐม
25น.ส.ดวงพร หวังอ้อมกลางครู คศ.1ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี
26นายวชีวิชญ์ หัตถวิจิตรครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี
27น.ส.ปัณณพร กาญจนจุฑะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเสิงห์บุรี
28ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัมพา ปาลวัฒน์ครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี
29น.ส.อารดา นะทีพนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงใหม่
30น.ส.พัชราวรรณ น้อยผางครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงใหม่

รับมอบสิ่งของและเงินบริจาคจากบริษัท ณัทกฤช เฮลท์ แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , on


[ข่าวกิจกรรม]
วันที่ 6 ตุลาคม 2565
ขอขอบคุณบริษัท ณัทกฤช เฮลท์ แคร์ เซ็นเตอร์ จำกัด ที่มอบสิ่งของ (กล่องปันสุข หน้ากากอนามัย Spray mask shield ร่ม และน้ำดื่ม) พร้อมเงินบริจาคสมทบทุนโครงการหนูอยากได้ยินเสียงแม่ ให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมเยี่ยมชมศูนย์สาธิตและพัฒนาเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียม (DDCC) 

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this