ติดต่อมูลนิธิฯ

มอบเครื่องช่วยฟัง

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์ on

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอขอบคุณ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน บมจ.ธนาคารกสิกรไทย มอบเครื่องช่วยฟัง จำนวน 12 เครื่อง มูลค่า 162,000 บาท ให้แก่นักเรียนหูหนวก
วันที่ 4 ธันวาคม  2562

มอบเงินซื้อเครื่องช่วยฟัง

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์ on

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอขอบคุณ อาจารย์เกยูร  อัสสกุล และคณะ มอบเงินบริจาค  432,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่่องช่วยฟังให้เด็กหูหนวก
โดยมีคุณศุขสนั่น โชติกเสถียร ประธานกรรมการ  คุณภาวนา  โชติกเสถียร กรรมการ และ ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง เลขาธิการมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ
วันที่ 26 พฤศจิกายน  2562

มอบเงิน “ฅนเหล็กมินิมาราธอน”

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์ on

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอขอบคุณ 5 บริษัทอุตสาหกรรมเหล็ก ประกอบด้วย บริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัทเหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทเอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด และบริษัทเจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  รับมอบเงินจากการจัดกิจกรรม ฅนเหล็กมินิมาราธอน  จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
: วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

มอบเงินกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์ on

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอขอบคุณโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา และสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง โดยจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสนับสนุน โครงการหนูอยากได้ยินเสียงแม่   จำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยมีคุณศุขสนั่น โชติกเสถียร ประธานกรรมการ  และ ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง เลขาธิการมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ
: วันที่ 5 กันยายน 2562 มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ

ตรวจการได้ยินผู้สูงอายุ จ.น้ำหนาว

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์ on

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ออกหน่วยตรวจการได้ยินให้แก่ผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางการได้ยิน ณ โรงพยาบาลน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
และขอขอบคุณทีมตรวจการได้ยิน
จากโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ นำโดย  นายแพทย์โกเมน  คงสกุล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  /
นายบัญญัติ  ทองเกื้อ นักวิชาการศึกษาพิเศษชำนาญการ / 
นางสาวธมลวรรณ  ต่อโรจน์สกุล  นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย (การได้ยิน)
และ นางพัชรินทร์   มะบุตร  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
โดยมีผู้สูงอายุที่มาตรวจการได้ยิน จำนวน 160 คน และได้ลงทะเบียนทำบัตรประจำตัวผู้พิการ จำนวน 63  คน
: วันที่ 11-14 กันยายน 2562 ณ โรงพยาบาลน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

       

        

         

ขอขอบคุณ “คุณเป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร และแฟนคลับ”

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์ on

ขอขอบคุณ คุณเป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร และแฟนคลับ ที่มอบถั่วลันเตาอบกรอบ “โก๋แก่” จำนวน 50 ลัง ให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ : วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562

 

 

มอบเครื่องช่วยฟัง

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์ on

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอขอบคุณ คุณวิชัย-คุณจุฑามาศ เบญจรงคกุล พร้อมด้วยสมาชิกครอบครัวเบญจรงคกุล และกลุ่มเบญจจินดา มอบเครื่องช่วยฟัง จำนวน 32 เครื่อง มูลค่า 432,000 บาท ให้แก่นักเรียนหูหนวก และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนหูหนวกโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
โดยมีคุณศุขสนั่น โชติกเสถียร ประธานกรรมการ และ ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง เลขาธิการมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ
:  วันที่ 7 กุมภาพันธ์  2562

 

 

 

 

ขอขอบคุณ

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์ on

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอขอบคุณ บริษัท สยามรีเทลดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด ที่มอบเงินจากการจัดกิจกรรม “Gift to Give  2018”  จำนวนเงิน 100,000 บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  ให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์
: โดยมี ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง เลขาธิการมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ เป็นผู้รับมอบ  : วันที่ 10 มกราคม 2562

 

งานทำบุญคุณหญิงโต๊ะ นรเนติบัญชากิจ

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์ on

คุณศุขสนั่น โชติกเสถียร ประธานกรรมการ และคุณภาวนา โชติกเสถียร กรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ “คุณหญิงโต๊ะ นรเนติบัญชากิจ” วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์

 

          

 

ขอขอบคุณ กรุงศรีออโต้

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์ on

คุณศุขสนั่น  โชติกเสถียร ประธานกรรมการ , คุณธงชัย  ณ นคร และดร.มลิวัลย์  ธรรมแสง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และกล่าวขอบคุณ กรุงศรีออโต้ ที่มอบเงินจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์  /  วันที่ 11 กันยายน 2561 ณ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this