รับมอบเงินรายได้จากกิจกรรม TPA Charity Run 2022

Categories: UncategorizedTags: , on
[ข่าวกิจกรรม]
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากการจัดกิจกรรม TPA Charity Run 2022 ครั้งที่ 6 วิ่งด้วยกัน เติมความฝัน ให้น้องได้ยิน จำนวนเงินทั้งสิ้น 210,199 บาท มอบให้มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมทบทุนโครงการหนูอยากได้ยินเสียงแม่ ผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมให้น้องหูหนวก โดยมีคุณศุขสนั่น โซติกเสถียร ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้

ทำบุญอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ

Categories: Uncategorized on

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายศุขสนั่น โชติกเสถียร ประธานกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ โดยนิมนต์คณะสงฆ์จากวัดน้อยนพคุณมาประกอบพิธี 

ในการนี้ นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางจิรัฐยา ไชยสาร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ นางสาวปนัดดา วงศ์จันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ และคณะครูอาจารย์โรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ ร่วมเป็นแขกรับเชิญในพิธี

ศูนย์ฝึกอาชีพฯ แห่งนี้เป็นโครงการที่มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ จัดทำขึ้นเพื่อ ส่งเสริมคนหูหนวกให้มีอาชีพเต็มตามศักยภาพ ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ โดยจะจัดให้มีการอบรมวิชาชีพให้คนหูหนวกผ่านกิจกรรม Workshop ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้อาคารศูนย์ฝึกอาชีพฯ นี้ยังสามารถใช้เป็นห้องประชุมหรือสัมมนากลุ่มย่อยได้อีกด้วย ซึ่งสามารถรองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ไม่เกิน 30 ท่านต่อ  1 วัน และจะใช้เป็นพื้นที่สำนักงานชั่วคราวของเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ในช่วงที่อาคารคุณหญิงโต๊ะ นรเนติบัญชากิจ ปิดซ่อมแซมปรับปรุงในช่วงต้นปี 2565 นี้ 

ผู้ที่สนใจกิจกรรมของศูนย์ฝึกอาชีพฯ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 02-241-5169 Facebook page Deafthaifoundation  หรือไลน์ @deafthai 

พิกัด📍https://goo.gl/maps/pSZ3CsNrrBy8W8w17  

282/3-4 ถนนอำนวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

FF6729F9-58B8-4067-8A7C-17A744550B2B
780A3DEA-566A-4BB6-9C83-25CEEE8787AA
08FC37BB-8624-4834-B3AD-58E43C4FD9D4
A7EFDEBC-07E8-497F-9085-420225901225
A4D47F04-60C9-4994-9027-D4555A4CAFEE
6D097970-D535-4211-978E-926BCD1F8B3B

 

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this