1. ล่ามภาษามือ 

• ความรู้เรื่องล่ามภาษามือคำแนะนำในการสะกดนิ้วมือประวัติการสะกดนิ้วมือมาตรฐาน  ล่ามภาษามือ
• คำแนะนำในการสะกดนิ้วมือ
• ประวัติการสะกดนิ้วมือ
• มาตรฐานล่ามภาษามือ


2. การสอนภาษา 

• เทคนิคการเน้นเสียงการฟังการเรียนและการพูด
• การฟังการเรียนและการพูด

3. การเรียนร่วม 

• การเรียนร่วมหรือการเรียนรวมความเข้าใจเรื่องการเรียนรวม
• ความเข้าใจเรื่องการเรียนรวม

4. คุณภาพชีวิตของผู้ใช้ประสาทหูเทียม 

• การพัฒนาการฟังของเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียมยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการฟังของเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียม
• ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการฟังของเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียม

5. การศึกษาของคนหูหนวก 

เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
ใบประกอบวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษ
• การได้ยินและคุณภาพชีวิต
• การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาหูหนวก
• การศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในประเทศไทย
• คนหูหนวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
• รูปแบบของการจัดการศึกษาพิเศษระดับปฐมวัย

6. การแนะแนวผู้ปกครอง 

• เทคนิคในการสอนให้ลูกหัดฟังความร่วมมือของผู้ปกครองกับโรงเรียน
•ความร่วมมือของผู้ปกครองกับโรงเรียน

7. การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเด็กบกพร่องทางการได้ยิน 

• การวิจัยการอ่านขั้นตอนการสอนที่แตกต่าง
• ขั้นตอนการสอนที่แตกต่าง

8. อื่นๆ 

• กราฟช่วงความถี่และความดังของเสียง
• การพัฒนาศักยภาพมนุษย์
• ครู คือ ผู้นำ
• คุณมีปัญหามีน้ำหรือหนอง
• สิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนควรรู้เกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ


Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this