ติดต่อมูลนิธิฯ

Thanks for the concert, the show “Missing the King”

Thanks for the concert, the show “Missing the King”

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ ขอขอบคุณ คุณกฤษฎา โรจนกร คุณดนู ฮันตระกูล คุณกรวิช เทพหัสดิน ณ อยุธยา…

Granting scholarships to Songkhla Educational Audiovisual School

Granting scholarships to Songkhla Educational Audiovisual School

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ มอบทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน และอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนหูหนวกโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา นำโดยคุณศุขสนั่น โชติกเสถียร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการคุณธงชัย ณ นคร…

Auditory Hearing

Auditory Hearing

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ จัดโครงการคัดกรองการได้ยินและบริการตรวจการได้ยินให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุโขทัย นำโดย นายแพทย์โกเมน คงสกุล และนายบัญญัติ ทองเกื้อ จากโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์…

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this