วันที่ 15 มิ.ย. 2564 มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำโดยนายศุขสนั่น โชติกเสถียร ประธานกรรมการ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงานจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นำโดยดร. รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ซึ่งให้เกียรติมาเยี่ยมชมศูนย์สาธิตและพัฒนาเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียม (DDCC Thailand) ศูนย์บริการให้คำแนะนำแบบเบ็ดเสร็จและฝึกพูดฝึกฟังให้เด็กที่ใช้ประสาทหูเทียมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแห่งแรกของประเทศไทย พร้อมกันนี้ทางคณะ EXIM BANK ได้บริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิฯ จำนวน 100,000 บาท คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 10 เครื่อง และของเล่นเด็กก่อนวัยเรียนอีกจำนวนมากเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป
มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ รู้สึกซาบซึ้งยินดีและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้
 
ดูข้อมูลเกี่ยวกับ DDCC Thailand ได้ที่ https://www.deafthai.org/ddccthailand/
หรือติดต่อไลน์ @DDCCThailand