📌วันที่ 21 ตุลาคม 2564
คุณนุ๊ก-สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยาและคุณเมย์-บัณฑิตา ฐานวิเศษ ดาราสาวยอดนิยมของวงการบันเทิง ร่วมกับบริษัท Generation S จำกัด มอบเงินรายได้จากแคมเปญ “GIVE & TAKE” เป็นจำนวน 100,000 บาทให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีของบริษัท โดยมีดร. มลิวัลย์ ธรรมแสง ประธานฝ่ายวิชาการ เป็นผู้รับมอบเงินบริจาค
🙏✋👂👄🙏

 


ในการนี้ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสงได้นำคณะผู้มาเยือนเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิฯ เช่น ผลิตภัณฑ์จากครอบครัวเด็กหูหนวก และศูนย์สาธิตและพัฒนาเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียม ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อฝึกสอนการพูดและการฟังให้แก่เด็กหูหนวกที่ได้รับการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
🙏✋👂👄🙏


นอกจากนี้ดร. มลิวัลย์ยังประชาสัมพันธ์ถึงโครงการครบรอบ 70 ปีมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในปี 2565 นี้ โดยทางมูลนิธิฯ จะช่วยเหลือเด็กหูหนวกผ่าตัดประสาทหูเทียมให้ได้เป็นจำนวน 70 คนอีกด้วย
🙏✋👂👄🙏
#บริจาคสนับสนุนมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก
#มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก