วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 แกร็บ ประเทศไทย ร่วมกับผู้ใช้บริการ มอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในแคมเปญ ‘ดับเบิ้ลความสุข’ จำนวนเงิน 95,904 บาท โดยมีคุณภาวนา โชติกเสถียร กรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ