คุณศุขสนั่น โชติกเสถียร ประธานกรรมการ และคุณภาวนา โชติกเสถียร กรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่คุณหญิงโต๊ะ นรเนติบัญชากิจวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน .. ๒๕๖๔  โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์

คุณหญิงโต๊ะ นรเนติบัญชากิจได้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์สิน มีเงินสด ที่ดิน และบ้านส่วนตัวของท่านซึ่งตั้งอยู่ เลขที่ ๑๓๗ ถนนพระราม ตำบลถนนนครไชยศรี อำเภอดุสิต จังหวัดพระนคร ตั้งเป็นมูลนิธิให้ชื่อว่ามูลนิธิเศรษฐเสถียรเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งตระกูลเศรษฐบุตรอันเป็นตระกูลของพระยานรเนติบัญชากิจ สามีของท่าน กับตระกูลโชติกเสถียรซึ่งเป็นตระกูลของคุณหญิงเอง มูลนิธิเศรษฐเสถียร มีวัตถุประสงค์ที่จะร่วมมือกับ กระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดสร้างโรงเรียนสอนคนหูหนวกขึ้นในที่ดินแห่งนี้ จนกลายเป็นโรงเรียนสอนคนหูหนวกแห่งแรกของประเทศไทย ปัจจุบัน คือ โรงเรียนเศรษฐเสถียร และอาคารสำนักงานของมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์

36AE1278-05E1-4C56-98D3-2473E1F1E244
0B6DC120-8010-4A7B-81BD-4104ED7EEB5B
2F407370-5654-4DC5-80D0-2BBCD5C0366C
A843A15B-D3C9-4CB1-88AB-945FA0B97DE6
693FB8BC-703F-4113-83C6-1A2A95C4A34B