มอบอุปกรณ์กีฬาและทุนการศึกษาให้นักเรียนหูหนวกโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

Categories: activities, ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , , , on

วันที่ 21 กันยายน 2566
มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์มอบอุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษาให้นักเรียนหูหนวกโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี จำนวนเงิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) โดยมี ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง เลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นผู้มอบ

มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนหูหนวกโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม

Categories: activities, ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , , on


วันที่ 19 กันยายน 2566
มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนหูหนวกโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) โดยมี ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง เลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นผู้มอบ

รับมอบเงินบริจาค 1 ล้านบาทจากบ.ภูรีมาศนาวี จำกัด

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: on

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 คณะผู้บริหารบริษัทภูรีมาศนาวี จำกัด เดินทางมาพบนายศุขสนั่น โชติกเสถียร ประธานกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อมอบเงินบริจาคสบทบทุนมูลนิธิฯ เป็นจำนวน 1 ล้านบาท ณ อาคารคุณหญิงโต๊ะ นรเนติบัญชากิจ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี่

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ แสดงความขอบพระคุณที่ได้รับความเอื้อเฟื้อจากสมาคมฮินดูสมาชในการมอบทุนบูรณะศาลาเนห์รู

Categories: activities, ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , on

วันที่ 30 กรกฎาคม 2566
มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้รับเชิญจากสมาคมฮินดูสมาชให้เข้าพบคุณจันเดอร์บาลา ศิวะศรีอำไพ นายกสมาคม และคุณอาร์วินกุมาร์ ซัจเดว์ อุปนายกสมาคมฮินดูสมาช ในการนี้คุณอินทรามาตี้ โจคานิ กรรมการมูลนิธิฯ ได้แสดงความขอบพระคุณที่มูลนิธิฯ ได้รับความเอื้อเฟื้อจากสมาคมฮินดูสมาชในการมอบทุนบูรณะศาลาเนห์รู (ศาลาพักผู้ปกครองและนักเรียน) เป็นจำนวนเงิน 110,000 บาท ซึ่งศาลาเนห์รูนี้ทางสมาคมฮินดูสมาชได้เคยให้ความอนุเคราะห์ในการก่อสร้างให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ ในนามอาศรมวัฒนธรรมไทย-ภารต และได้รับการบูรณะจนสำเร็จเรียบร้อยสวยงามและมีพิธีเปิดศาลาเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

ตรวจการได้ยินผู้สูงอายุฟรีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2566

Categories: activities, ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , , , on

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดให้บริการตรวจวัดการได้ยินฟรี สำหรับผู้สูงอายุที่สูญเสียการได้ยินตามวัย ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 08:30 – 15:00 . ศูนย์สาธิตและพัฒนาเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียม มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ถนนพระราม 5 เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยมีคณะแพทย์และบุคลากรจากรพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)​ จ.นครปฐมร่วมเป็นอาสาสมัครตรวจการได้ยิน ซึ่งในกิจกรรมนี้มีผู้เข้ารับการตรวจการได้ยินรวมทั้งหมด 38 คน 
มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ จัดการตรวจวัดการได้ยินฟรีเป็นประจำทุกปี ติดตามข่าวสารได้ที่เฟซบุ๊กเพจ Deafthaifoundation และไลน์​ @deafthai


ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ผ่านผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

Categories: activities, ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , , , onวันที่ 20 กรกฎาคม 2566
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียน คณะครู และบุคลากรของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี ธีระ เชียงทอง รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้เชิญอาหารพระราชทาน ไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียน คณะครู และบุคลากรของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ จำนวน 226 คน โดยมีรายการอาหาร อาทิ ข้าวมันไก่ตอน บะหมี่เกี๊ยวหมูแดง น้ำเปล่า น้ำเก๊กฮวย เยลลี่ และไอศกรีม 
                     โรงเรียนเศรษฐเสถียร เป็นโรงเรียนสอนคนหูหนวกแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโรงเรียน
เศรษฐเสถียร ไว้ในพระราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2545 ปัจจุบันจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ตามความต้องการจำเป็นเฉพาะบุคคล ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แบบอยู่ประจำและไป – กลับ
                   ในการนี้ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้ผ่านผู้แทนพระองค์ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ ผ่านผู้แทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , , , on

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนหูหนวกโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 13 กรกฎาคม 2566 และทรงพระกรุณาให้ผู้แทนพระองค์ฯ เชิญอาหารประทานแก่เด็กนักเรียน โดยมีดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง ประธานฝ่ายวิชาการ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมรับผู้แทนพระองค์พร้อมกับคณะครูอาจารย์และเด็กนักเรียน ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ ผ่านผู้แทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนหูหนวก โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , , on

 

 วันที่ 22 มิถุนายน 2566 มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำโดยคุณศุขสนั่น โชติกเสถียร ประธานกรรมการ และคุณภาวนา โชติกเสถียร กรรมการมูลนิธิฯ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนหูหนวก โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ มอบทุนให้แก่นักเรียนหูหนวก 21 โรงเรียนทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี 

รับมอบเงินบริจาคจากคุณเจมีไนน์ นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์ และแฟนคลับบ้าน GEMINI FAMILY

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , on

วันที่ 17 มิถุนายน 2566

คุณเจมีไนน์ นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์ และแฟนคลับบ้าน GEMINI FAMILY มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบอุปกรณ์การเรียน กีฬา และสิ่งของต่าง ๆ ให้เด็กหูหนวก 

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

รับมอบเงินสนับสนุนจากสมาคมราชกรีฑาสโมสร

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , on
EC6F1480-EDED-4B71-9E49-8A6EA0C89BAA
4B6D7EC5-C692-4379-9C36-7A57CD72CFBB
รับมอบเงินสนับสนุนจากสมาคมราชกรีฑาสโมสร
87AC5214-721C-41D5-80FA-5AA819979A5B
E1EDB07F-E861-4867-A463-DD5E389FFCCD


วันที่ 7 มิถุนายน 2566 สมาคมราชกรีฑาสโมสร มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาทให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อเป็นทุนสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ โดยมีคุณศุขสนั่น โชติกเสถียร ประธานกรรมการมูลนิธิฯ และคุณภาวนา โชติกเสถียร กรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบเงินจากดร.การุญ จันทรางศุ นายกสมาคมราชกรีฑาสโมสร และคณะกรรมการ ณ ห้องเกียรติยศ อาคารราชกรีฑาสปอร์ตคอมเพล็กซ์ และได้มอบของที่ระลึกเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าของมูลนิธิฯ ให้แก่สมาคมราชกรีฑาสโมสรด้วย

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this