เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี
ก่อตั้งมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์
จัดงาน SILENT SONG Charity Concert for the Deaf ครั้งที่ 5
“โครงการหนูอยากได้ยินเสียงแม่”
เพื่อสมทบทุนการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมแก่เด็กหูหนวก
วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566
เวลา 11:00 -17:00 น.
ณ ห้องอังรีดูนังต์ ราชกรีฑาสโมสร
{งานจำหน่ายบัตร “เต็มทุกที่นั่ง” แล้ว}

ร่วมสนับสนุนโดย :
บริษัท ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ จำกัด
บริษัท ทีทีซี น้ำดื่มสยาม จำกัด
บริษัท ฤทธา จำกัด
บริษัท ทีทีซีมอเตอร์ จำกัด
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บริษัท พีไอเอ อินทีเรีย จำกัด