รับมอบเงินบริจาคจากกิจกรรม Carlton Lucky Draw for Charity ในนามโรงแรมคาร์ลตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , , on

วันที่ 25 ธันวาคม 2566
โรงแรมคาร์ลตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จากกิจกรรม Carlton Lucky Draw for Charity ให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสมทบทุนโครงการ Voice of Love ผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมให้น้องหูหนวก โดยมีอาจารย์สายใจ สังขพันธ์ รองเลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบมามูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

Silent Song Charity Concert for the Deaf ครั้งที่ 5

Categories: กิจกรรมจัดหาทุน, ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , , , , , , , , , , on


เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี
ก่อตั้งมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์
จัดงาน SILENT SONG Charity Concert for the Deaf ครั้งที่ 5
“โครงการหนูอยากได้ยินเสียงแม่”
เพื่อสมทบทุนการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมแก่เด็กหูหนวก
วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566
เวลา 11:00 -17:00 น.
ณ ห้องอังรีดูนังต์ ราชกรีฑาสโมสร
{งานจำหน่ายบัตร “เต็มทุกที่นั่ง” แล้ว}

ร่วมสนับสนุนโดย :
บริษัท ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ จำกัด
บริษัท ทีทีซี น้ำดื่มสยาม จำกัด
บริษัท ฤทธา จำกัด
บริษัท ทีทีซีมอเตอร์ จำกัด
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บริษัท พีไอเอ อินทีเรีย จำกัด

รับมอบเงินบริจาค 1 ล้านบาทจากคุณชาญ และคุณนิรภร โสภณพนิช

Categories: activities, ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , , , , on


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์มีโอกาสได้ต้อนรับคุณชาญ และคุณนิรภร โสภณพนิช ซึ่งเดินทางมายังมูลนิธิฯ เพื่อบริจาคเงินจำนวน 1 ล้านบาท สมทบทุนโครงการหนูอยากได้ยินเสียงแม่ ผ่าตัดประสาทหูเทียมให้เด็กหูหนวก ในโอกาสนี้ ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง ประธานฝ่ายวิชาการ และอ.สายใจ สังขพันธุ์ อดีตรองผู้อำนวยการ รร.เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ได้นำท่านเยี่ยมชมอาคารคุณหญิงโต๊ะ นรเนติบัญชากิจ อาคารสำนักงานมูลนิธิฯ ซึ่งเพิ่งเปิดให้เข้าชมได้หลังจากปิดปรับปรุงเป็นเวลา 1 ปีเต็ม นอกจากนี้ยังได้นำชมศูนย์สาธิตและพัฒนาเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียม (DDCC) ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกการพูดและการฟังให้เด็กที่ผ่าตัดประสาทหูเทียมทั้งในโครงการของมูลนิธิฯ และเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียมอื่นๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้บริจาคผู้มีจิตเมตตาเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

 

รับมอบเงินบริจาคจากโรงแรมคาร์ลตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท

Categories: กิจกรรมจัดหาทุน, ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , on

[ข่าวกิจกรรม]
12 มกราคม 2566
คณะผู้บริหาร และพนักงาน โรงแรมคาร์ลตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท มอบเงินบริจาค จำนวนเงิน 31,500 บาท ให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมทบทุนโครงการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมให้เด็กหูหนวก 

มูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ​ ที่นี้

รับมอบเงินบริจาคจากนิทรรศการภาพถ่าย ดำขาวเล่าเรื่อง สองเมือง ของนันทวัฒน์

Categories: กิจกรรมจัดหาทุน, ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , , on

[ ข่าวประชาสัมพันธ์]

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ขอขอบพระคุณ ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ มอบรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจากการจัดนิทรรศการภาพถ่าย “ดำขาวเล่าเรื่อง สองเมือง ของ นันทวัฒน์” ระหว่างวันที่ 16-28 สิงหาคม 2565 ณ Central : The Original Store และวันที่ 1-18 ธันวาคม 2565 ณ TCDC กรุงเทพฯ ห้อง Gallery ชั้น 1 อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก รวมทั้งสิ้น 10,077,199 บาท ให้แก่ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมทบทุนโครงการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมให้เด็กหูหนวก

ขอขอบพระคุณ Central: The Original Store และ Thailand Creative & Design Center(TCDC) ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดนิทรรศการ

ขอขอบพระคุณผู้ที่ประมูลภาพถ่าย ซื้อภาพถ่าย ซื้อหนังสือ และร่วมบริจาคเงิน ในนิทรรศการทุกท่าน

นิทรรศการภาพถ่าย ดำขาวเล่าเรื่อง สองเมือง ของนันทวัฒน์ (บทส่งท้าย)

Categories: activities, กิจกรรมจัดหาทุน, ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , , on

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์นำเด็กนักเรียนหูหนวกรร.เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ชมนิทรรศการภายพถ่าย ดำขาวเล่าเรื่อง สองเมือง ของนันทวัฒน์ (บทส่งท้าย) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 

ขอเชิญผู้ที่สนใจในงานศิลปะภาพถ่ายแบบขาว-ดำ ชมนิทรรศการภาพถ่าย ดำขาวเล่าเรื่อง สองเมือง ของนันทวัฒน์ (บทส่งท้าย)”
นิทรรศการภาพถ่ายที่สะท้อนมุมมองความผูกพันที่มีต่อสองเมือง ปารีสและกรุงเทพฯ ของ ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ นักกฎหมายมหาชนมือต้นๆ ของประเทศไทยซึ่งหลงใหลในการถ่ายภาพและมีฝีมือไม่เป็นรองใคร
ร่วมชื่นชมภาพถ่าย พร้อมซึมซับเรื่องราวต่าง ๆ ไปพร้อมกัน
1 – 18 ธ.ค. 65 นี้
ที่ TCDC กรุงเทพฯ ห้อง Gallery ชั้น 1
📍อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก ถนนเจริญกรุง
เข้าชมได้ฟรี
อังคาร – อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์)
10:30 – 19.00 น.
รายได้ทั้งหมดที่ได้จากการจำหน่ายภาพถ่ายและหนังสือ มอบให้กับ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

รับมอบเงินรายได้จากกิจกรรม TPA Charity Run 2022

Categories: UncategorizedTags: , on
[ข่าวกิจกรรม]
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากการจัดกิจกรรม TPA Charity Run 2022 ครั้งที่ 6 วิ่งด้วยกัน เติมความฝัน ให้น้องได้ยิน จำนวนเงินทั้งสิ้น 210,199 บาท มอบให้มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมทบทุนโครงการหนูอยากได้ยินเสียงแม่ ผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมให้น้องหูหนวก โดยมีคุณศุขสนั่น โซติกเสถียร ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้

มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กเยี่ยมชมศูนย์สาธิตและพัฒนาเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียม

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , , on

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565
ตัวแทนจากมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กเข้าเยี่ยมชมศูนย์สาธิตและพัฒนาเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียม มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อรับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำโครงการระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยเต็กของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีที่สูญเสียการได้ยินแบบถาวรให้ได้รับการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม เพื่อให้เด็กสามารถพูด เรียน และใช้ชีวิตในสังคมได้เหมือนเด็กทั่วไป

 

 

ศูนย์สาธิตและพัฒนาเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียม จัดอบรมการสอนฝึกพูดผ่านทักษะการฟังให้แก่ครูการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , , , , on

ศูนย์สาธิตและพัฒนาเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียม (Demonstration and Development Center for Children with Cochlear Implant: DDCC) สังกัดมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดบริการการอบรมการสอนฝึกพูดผ่านทักษะการฟังเชิงปฏิบัติการ โดยยึดหลักการของ Auditory Verbal Practice ให้แก่ครูการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง จำนวน 5 คน ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนบุคลากรที่สามารถปฏิบัติการสอนฝึกพูดผ่านทักษะการฟัง ให้สามารถให้บริการการเสริมสร้างทักษะทางการฟังและการใช้ภาษาให้กับครอบครัวและเด็กที่บกพร่องทางการได้ยินที่ใส่เครื่องช่วยฟังหรือใช้ประสาทหูเทียมได้มากยิ่งขึ้น ตามวัตถุประสงค์หลักของการก่อตั้งศูนย์สาธิตฯ โดยมี ดร.รัมภาศรี สุคนธมาน (ครูตั๋น) เป็นผู้อบรมหลัก ในการนี้ทางมูลนิธิฯ ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคเอกชนต่าง ๆ เช่น บริษัท คอคเคลียร์ (ประเทศไทย) จำกัด มาให้ความรู้เกี่ยวกับการสูญเสียการได้ยิน และเทคโนโลยีประสาทหูเทียมอีกด้วย

บริการทำความสะอาดประสาทหูเทียมให้นักเรียน รร. เศรษฐเสถียรฯ

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , , on

[ข่าวกิจกรรม]
21 มิถุนายน 2565 มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดให้บริการทำความสะอาดเครื่องประสาทหูเทียมให้แก่นักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ และให้คำแนะนำกับผู้ปกครองของนักเรียนเกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องประสาทหูเทียมจำนวน 4 รายโดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท เฮียร์ไลฟ์ จำกัด ส่งเจ้าหน้าที่มาให้บริการที่ศูนย์สาธิตและพัฒนาเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียม (DDCC) 

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this