ติดต่อมูลนิธิฯ

มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กเยี่ยมชมศูนย์สาธิตและพัฒนาเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียม

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , , on

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565
ตัวแทนจากมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กเข้าเยี่ยมชมศูนย์สาธิตและพัฒนาเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียม มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อรับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำโครงการระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยเต็กของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีที่สูญเสียการได้ยินแบบถาวรให้ได้รับการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม เพื่อให้เด็กสามารถพูด เรียน และใช้ชีวิตในสังคมได้เหมือนเด็กทั่วไป

 

 

ศูนย์สาธิตและพัฒนาเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียม จัดอบรมการสอนฝึกพูดผ่านทักษะการฟังให้แก่ครูการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , , , , on

ศูนย์สาธิตและพัฒนาเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียม (Demonstration and Development Center for Children with Cochlear Implant: DDCC) สังกัดมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดบริการการอบรมการสอนฝึกพูดผ่านทักษะการฟังเชิงปฏิบัติการ โดยยึดหลักการของ Auditory Verbal Practice ให้แก่ครูการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง จำนวน 5 คน ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนบุคลากรที่สามารถปฏิบัติการสอนฝึกพูดผ่านทักษะการฟัง ให้สามารถให้บริการการเสริมสร้างทักษะทางการฟังและการใช้ภาษาให้กับครอบครัวและเด็กที่บกพร่องทางการได้ยินที่ใส่เครื่องช่วยฟังหรือใช้ประสาทหูเทียมได้มากยิ่งขึ้น ตามวัตถุประสงค์หลักของการก่อตั้งศูนย์สาธิตฯ โดยมี ดร.รัมภาศรี สุคนธมาน (ครูตั๋น) เป็นผู้อบรมหลัก ในการนี้ทางมูลนิธิฯ ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคเอกชนต่าง ๆ เช่น บริษัท คอคเคลียร์ (ประเทศไทย) จำกัด มาให้ความรู้เกี่ยวกับการสูญเสียการได้ยิน และเทคโนโลยีประสาทหูเทียมอีกด้วย

บริการทำความสะอาดประสาทหูเทียมให้นักเรียน รร. เศรษฐเสถียรฯ

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , , on

[ข่าวกิจกรรม]
21 มิถุนายน 2565 มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดให้บริการทำความสะอาดเครื่องประสาทหูเทียมให้แก่นักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ และให้คำแนะนำกับผู้ปกครองของนักเรียนเกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องประสาทหูเทียมจำนวน 4 รายโดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท เฮียร์ไลฟ์ จำกัด ส่งเจ้าหน้าที่มาให้บริการที่ศูนย์สาธิตและพัฒนาเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียม (DDCC) 

บริการทำความสะอาดเครื่องประสาทหูเทียมให้ครูและนักเรียนรร. เศรษฐเสถียรฯ

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , , on

[ข่าวกิจกรรม]
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดการให้บริการทำความสะอาดเครื่องประสาทหูเทียมให้แก่คณะครูและนักเรียนหูหนวก โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์จำนวน 9 คน โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ จำกัด ซึ่งส่งเจ้าหน้าที่มาให้บริการและให้คำแนะนำกับผู้ปกครองของนักเรียนเกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องประสาทหูเทียม ที่ศูนย์สาธิตและพัฒนาเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียม มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์

หนูอยากได้ยินเสียงแม่ รุ่นที่ 9

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , , , on


โอกาสดีๆ มาถึงแล้วค่ะ!
ชิญลงทะเบียนขอรับทุนผ่าตัดประสาทหูเทียม โดยการเข้าสัมภาษณ์ รับความรู้ ทราบทางออกสำหรับลูกน้อยอายุ 0-3 ปี ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (หรือมีผลคัดกรองการได้ยินไม่ผ่านมากกว่าสองรอบ) ในวันที่ 2 เมษายน ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เวลา 8.00-14.30 น. ลงทะเบียนเข้างานได้เลยที่ ไลน์ @IHearMom หรือ โทร 081-104-3030 ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
ประสาทหูเทียมจะสามารถเปลี่ยนอนาคตลูกน้อยให้ได้ยิน และสามารถใช้ภาษาพูดในการสื่อสารได้ เปิดโอกาสให้ลูกน้อยได้รับโอกาสในชีวิต ตั้งแต่วันนี้…
#หนูอยากได้ยินเสียงแม่ #ประสาทหูเทียม #CochlearThailand

จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ประสาทหูเทียมและการทำความสะอาดประสาทหูเทียม

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , , on

[ข่าวกิจกรรม]
วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ประสาทหูเทียมและการทำความสะอาดประสาทหูเทียมให้กับครูอาจารย์โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ โดยมีการแบ่งกลุ่มปฏิบัติเพื่อให้ครูอาจารย์ได้ทำความคุ้นเคยกับอุปกรณ์ โดยมีคุณจีรัชญธะพัฒน์ คำภีระ และคุณเบญจมาศ เกษมศรี ณ อยุธยา เจ้าหน้าที่บริษัทศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ จำกัด เป็นวิทยากร ในช่วงท้ายของกิจกรรม นายวิรัช ภู่เล็ก รองผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ ได้มอบของที่ระลึกให้กับทางบริษัทฯ ด้วย

บริการล้างทำความสะอาดเครื่องประสาทหูเทียมให้กับนักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , , , , on

[ข่าวกิจกรรม]
วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับบริษัทศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ จำกัด จัดบริการล้างทำความสะอาดเครื่องประสาทหูเทียมให้กับนักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ จำนวน 5 คน และให้คำแนะนำกับผู้ปกครองของนักเรียนเกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องประสาทหูเทียม ที่ศูนย์สาธิตและพัฒนาเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียม มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

ศูนย์สาธิตและพัฒนาเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียมจัดกิจกรรมเสริมความรู้เรื่องการดูแลรักษาอุปกรณ์ประสาทหูเทียม

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , , on

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์สาธิตและพัฒนาเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียม สังกัดมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมการเสริมความรู้เรื่องการดูแลรักษาเครื่องประสาทหูเทียมแก่นักเรียนและครูในโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์เข้ามาให้ความรู้ พร้อมทั้งอธิบายองค์ประกอบของประสาทหูเทียม การดูแลรักษาเครื่อง และการชาร์จแบตเตอรี่

นอกจากนี้เพื่อความสะดวกของนักเรียนและผู้ปกครอง ทางศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ยินดีให้บริการล้างทำความสะอาดเครื่องประสาทหูเทียมให้กับนักเรียนในโรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ ตามวาระ

 

โครงการฝึกอบรมวิธีการสอนพูดผ่านทักษะการฟังสำหรับครูการศึกษาพิเศษ รุ่นที่ 2

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , , on

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาคนพิการ จัดโครงการฝึกอบรมวิธีการสอนพูดผ่านการฟังสำหรับครูการศึกษาพิเศษ รุ่นที่ 2 ดำเนินการจัดโครงการโดย ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง ประธานฝ่ายวิชาการ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ดร.พะโยม ชิณวงค์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและประธานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาคนพิการมาตรวจเยี่ยมโครงการ โดยมีครูการศึกษาพิเศษจากศูนย์การศึกษาพิเศษ 12 จังหวัด และครูสอนพูดในโรงเรียนโสตศึกษาจำนวน 3 โรงเรียนเข้าร่วมอบรมระหว่างวันที่ 11-17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและฟื้นฟูสมรรถภาพของคนหูหนวกในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2495 หนึ่งในพันธกิจที่มูลนิธิ ฯ ให้ความสำคัญ คือการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อการพัฒนาการศึกษาของคนหูหนวก ปัจจุบัน “การผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม” เป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ช่วยให้เด็กหูหนวกสามารถเรียนรู้ผ่านการได้ยิน เรียนรู้ภาษาพูด และเข้าศึกษาในหลักสูตรเดียวกันกับเด็กที่มีการได้ยินปกติ ประสิทธิภาพของวิทยาการนี้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ ได้ให้การสนับสนุนทุนการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมให้แก่เด็กหูหนวกมาแล้วไม่ต่ำกว่า 120 คนทั่วประเทศ และเมื่อต้นปี พ.ศ. 2564 นี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ประกาศให้การคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิดและการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมรวมอยู่ในสิทธิบัตรทองด้วย ดังนั้น ประเทศไทยจะมีเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียมจำนวนมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม เด็กที่ได้รับการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการฟัง และเรียนรู้ภาษาพูด มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ จึงจัดทำ “โครงการการฝึกอบรมวิธีการสอนพูดผ่านทักษะการฟังสำหรับครูการศึกษาพิเศษ รุ่นที่ 2” ขึ้น เพื่อให้ครูการศึกษาพิเศษมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสูญเสียการได้ยินในเด็ก การใช้ประสาทหูเทียม การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ยินโดยใช้หลักการ Auditory Verbal Approach การทำงานร่วมกับผู้ปกครอง การจัดห้องเรียนและอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการฝึกอบรมเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียมให้สามารถพัฒนาการฟังและการพูดได้ดียิ่งขึ้น


หนูอยากได้ยินเสียงแม่ รุ่นที่ 9 [LIVE] on Facebook

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , on


[ LIVE Streaming ]
“หนูอยากได้ยินเสียงแม่ รุ่นที่ 9”
เสวนา และเปิดรับสมัครเด็กอายุไม่เกิน 3 ปีที่หูพิการตั้งแต่กำเนิดเพื่อเข้าร่วมโครงการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมของมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์
มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับแผนกโสต ศอ นาสิก รพ. ราชวิถี จัดกิจกรรมเสวนาออนไลน์เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการให้บุตรหลานได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ยิน และได้ทราบถึงทางเลือกในการสื่อสารของบุตรหลาน โดยมีวิทยากรเข้าร่วมเสวนาดังนี้
 
1. นพ. ดาวิน เยาวพลกุล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สังกัดกลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก รพ.​ราชวิถี จะพูดเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบของการสูญเสียการได้ยิน และการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม

2. คุณสุปราณี บุญมี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จะมาเล่าขั้นตอนการรับบริการผ่าตัดประสาทหูเทียม

3. ดร. มลิวัลย์ ธรรมแสง ประธานฝ่ายวิชาการ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จะเล่าถึงการสนับสนุนจากมูลนิธิฯ

4. คุณอารีรักษ์ เดชยงค์ นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ จะมาคุยเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการฟังและการพูดของน้อง ๆ หลังการผ่าตัด

5. คุณกรธัช ธนูศิลป์ ผู้ปกครองจากโครงการผ่าตัดประสาทหูเทียมรุ่นที่ 4 จะมาเล่าประสบการณ์ของน้องเจเจ

6. คุณกิตติพล มีสกุล ผู้ปกครองจากโครงการผ่าตัดประสาทหูเทียมรุ่นที่ 5 จะมาเล่าถึงพัฒนาการการเรียนรู้ของน้องแฝด
 
และดำเนินรายการโดย
คุณสวิตตา ศรจิตติ
 
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมชมการเสวนาออนไลน์ผ่านช่องทาง Facebook Page Deafthaifoundation

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564
เวลา 09.30-12.00 น.

และเปิดรับลงทะเบียนสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ
ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this