มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนหูหนวกโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

Categories: activities, ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , on

วันที่ 14 ธันวาคม 2566

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษา จำนวน 60,000 บาท ให้นักเรียนหูหนวกโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นางสายใจ สังขพันธ์ รองเลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นผู้มอบ 

มอบทุนการศึกษา จำนวน 30,000 บาท ให้นักเรียนหูหนวกโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , on


วันที่ 13 ธันวาคม 2566
มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษา จำนวน 30,000 บาท ให้นักเรียนหูหนวกโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนาโดยมี ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง เลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นผู้มอบ

มอบทุนการศึกษาและมอบเครื่องช่วยฟังให้นักเรียนหูหนวกโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , on

วันที่ 13 ธันวาคม 2566
มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษา จำนวน 60,000 บาท และมอบเครื่องช่วยฟังจำนวน 98 เครื่อง มูลค่า 1,323,000 บาท ให้นักเรียนหูหนวกโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี โดยมีดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง เลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นผู้มอบ

 

มอบอุปกรณ์กีฬาและทุนการศึกษาให้นักเรียนหูหนวกโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

Categories: activities, ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , , , on

วันที่ 21 กันยายน 2566
มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์มอบอุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษาให้นักเรียนหูหนวกโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี จำนวนเงิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) โดยมี ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง เลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นผู้มอบ

มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนหูหนวกโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม

Categories: activities, ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , , on


วันที่ 19 กันยายน 2566
มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนหูหนวกโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) โดยมี ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง เลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นผู้มอบ

มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนหูหนวก โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , , on

 

 วันที่ 22 มิถุนายน 2566 มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำโดยคุณศุขสนั่น โชติกเสถียร ประธานกรรมการ และคุณภาวนา โชติกเสถียร กรรมการมูลนิธิฯ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนหูหนวก โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ มอบทุนให้แก่นักเรียนหูหนวก 21 โรงเรียนทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี 

มอบทุนการศึกษาประจำปี 2565 ให้โรงเรียนโสตศึกษา 14 โรงเรียน

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , on

[ข่าวกิจกรรม]

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ นำโดยคุณศุขสนั่น โชติกเสถียร ประธานกรรมการ และดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง เลขาธิการมูลนิธิฯ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนหูหนวกจำนวน 14 โรงเรียน ได้แก่

1.โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์

2.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

3.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก

4.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ

5.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

6.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา

7.โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร

8.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร

9.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์
10.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี

11.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

12.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา

13.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

14.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น

โรงเรียนละ 60,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 840,000 บาท

มอบทุนการศึกษาปี 2565 ให้รร. โสตศึกษาภาคกลาง 5 โรง

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: on


[ข่าวกิจกรรม]
วันที่ 15 มิถุนายน 2565 มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ นำโดยคุณศุขสนั่น โชติกเสถียร ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนหูหนวกโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี และโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม โรงเรียนละ 60,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท โดยมูลนิธิฯ มีโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนสอนคนหูหนวกทั่วประเทศ 21 โรงเป็นประจำทุกปี แต่ละโรงเรียนจะคัดเลือกเด็กนักเรียนที่ความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อรับทุนไปตลอดจนจบการศึกษาจากโรงเรียน

มอบทุนการศึกษาประจำปี 2563 ให้รร.เศรษฐเสถียรฯ

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , on

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง ประธานฝ่ายวิชาการ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษาจำนวน 30,000 บาทให้แก่โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ โดยมอบให้นักเรียนหูหนวก 30 คน คนละ 1,000 บาท กิจกรรมนี้จัดขึ้นทุกปีในวันไหว้ครูประจำปี และมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ ยังมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนโสตศึกษาทั่วประเทศจำนวน 21  แห่งเป็นประจำทุกปีอีกด้วย

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this