ติดต่อมูลนิธิฯ

มอบทุนการศึกษาประจำปี 2565 ให้โรงเรียนโสตศึกษา 14 โรงเรียน

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , on

[ข่าวกิจกรรม]

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ นำโดยคุณศุขสนั่น โชติกเสถียร ประธานกรรมการ และดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง เลขาธิการมูลนิธิฯ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนหูหนวกจำนวน 14 โรงเรียน ได้แก่

1.โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์

2.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

3.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก

4.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ

5.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

6.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา

7.โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร

8.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร

9.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์
10.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี

11.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

12.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา

13.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

14.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น

โรงเรียนละ 60,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 840,000 บาท

มอบทุนการศึกษาปี 2565 ให้รร. โสตศึกษาภาคกลาง 5 โรง

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: on


[ข่าวกิจกรรม]
วันที่ 15 มิถุนายน 2565 มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ นำโดยคุณศุขสนั่น โชติกเสถียร ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนหูหนวกโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี และโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม โรงเรียนละ 60,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท โดยมูลนิธิฯ มีโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนสอนคนหูหนวกทั่วประเทศ 21 โรงเป็นประจำทุกปี แต่ละโรงเรียนจะคัดเลือกเด็กนักเรียนที่ความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อรับทุนไปตลอดจนจบการศึกษาจากโรงเรียน

มอบทุนการศึกษาประจำปี 2563 ให้รร.เศรษฐเสถียรฯ

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , on

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง ประธานฝ่ายวิชาการ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษาจำนวน 30,000 บาทให้แก่โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ โดยมอบให้นักเรียนหูหนวก 30 คน คนละ 1,000 บาท กิจกรรมนี้จัดขึ้นทุกปีในวันไหว้ครูประจำปี และมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ ยังมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนโสตศึกษาทั่วประเทศจำนวน 21  แห่งเป็นประจำทุกปีอีกด้วย

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this