บริการตรวจการได้ยินฟรีสำหรับบุคคลทั่วไป เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Categories: activities, ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , , , , , , , on

[ข่าวกิจกรรม]
2 เมษายน 2566
มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ ให้บริการตรวจการได้ยินฟรีสำหรับบุคคลทั่วไป เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเข้ารับการตรวจที่ศูนย์สาธิตและพัฒนาเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียม มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ถนนพระราม 5 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในการนี้มีอาสาสมัครจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ มาร่วมปฏิบัติงานด้วย อาทิ แพทย์โสต ศอ นาสิก จากโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)​ จ.นครปฐม มีผู้เข้ารับการตรวจการได้ยินทั้งหมด 57 ราย ในจำนวนนี้มีนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษา 26 ราย บุคคลทั่วไป 31 ราย มีผู้ที่ผ่านเกณฑ์ได้รับเครื่องช่วยฟังทั้งหมด 48 ราย โดยจะทยอยมารับเครื่องและพิมพ์หูที่มูลนิธิฯ ในโอกาสต่อไปตามวันเวลาที่นัดหมาย  

การได้ยินมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิต หากท่านสงสัยว่าตนเองหรือบุคคลรอบข้างเริ่มสูญเสียการได้ยินหรือเริ่มมีอุปสรรคในการฟังเสียง ติดต่อขอรับการตรวจและรับเครื่องช่วยฟังได้ฟรี คลิกที่นี่ หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้เพื่อกรอกแบบฟอร์ม  

*การรับเครื่องช่วยฟังเป็นไปตามเงื่อนไขของมูลนิธิฯ และผลการวินิจฉัยจากผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

ตรวจวัดการได้ยินและมอบเครื่องช่วยฟังให้ผู้สูงอายุ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 10

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , on

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 และเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดบริการตรวจวัดการได้ยินและมอบเครื่องช่วยฟังให้แก่ผู้สูงอายุ ครั้งที่ 10 ในวันที่ 4-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงพยาบาลน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยเป็นการบริการแบบ one-stop service มีผู้สูงอายุมาเข้ารับบริการการตรวจวัดการได้ยินทั้งหมด 190 ท่าน ในจำนวนนี้มีผู้ที่สูญเสียการได้ยินที่ได้รับมอบเครื่องช่วยฟัง 47 ราย นัดติดตามการตรวจ 39 ราย จ่ายยา 13 ราย และได้รับการขึ้นทะเบียนผู้พิการ 74 ราย 

ศูนย์สาธิตและพัฒนาเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียมจัดกิจกรรมเสริมความรู้เรื่องการดูแลรักษาอุปกรณ์ประสาทหูเทียม

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , , on

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์สาธิตและพัฒนาเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียม สังกัดมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมการเสริมความรู้เรื่องการดูแลรักษาเครื่องประสาทหูเทียมแก่นักเรียนและครูในโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์เข้ามาให้ความรู้ พร้อมทั้งอธิบายองค์ประกอบของประสาทหูเทียม การดูแลรักษาเครื่อง และการชาร์จแบตเตอรี่

นอกจากนี้เพื่อความสะดวกของนักเรียนและผู้ปกครอง ทางศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ยินดีให้บริการล้างทำความสะอาดเครื่องประสาทหูเทียมให้กับนักเรียนในโรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ ตามวาระ

 

มอบเครื่องช่วยฟังให้นักเรียน รร.​ น่านปัญญานุกูล

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , on

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564
มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์
โดยคุณศุขสนั่น โชติกเสถียร ประธานกรรมการ และคุณภาวนา โชติกเสถียร กรรมการมูลนิธิฯ
มอบเครื่องช่วยฟังให้นักเรียนหูหนวก โรงเรียนน่านปัญญานุกูล
จำนวน 12 คน รวม 23 เครื่อง
มูลค่า 310,500 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

ร่วมสนับสนุนมูลนิธิฯ โดยการบริจาคเงิน
เข้าสู่ #โครงการทุนจัดซื้อเครื่องช่วยฟัง
ได้ง่าย ๆ เพียงแค่ปลายนิ้ว 👈
สามารถ📲สแกนผ่าน QR Code ได้เลย

เพื่อโอกาสทางการได้ยิน และเปิดโอกาสทางการศึกษาให้คนหูหนวก
ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเท่าเทียมในการใช้ชีวิตได้ต่อไป

#คนหูหนวก #โรงเรียนน่านปัญญานุกูล
#เครื่องช่วยฟัง #บริจาคเครื่องช่วยฟัง
#มอบเครื่องช่วยฟัง #จัดซื้อเครื่องช่วยฟัง

No Music No Run Vol. 2

Categories: กิจกรรมจัดหาทุน, ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: , , on

 

No Music No Run Vol.2  เพลงมาขาแรง ปีที่ 2 

SOUL Thailand อัศวโสภณ และไทยรัน จัดกิจกรรมวิ่ง VR: No Music No Run เพลงมาขาแรง ปีที่ 2  ในช่วงวันที่ 1 มีนาคม – 5 มิถุนายน 2564 หารายได้สมทบทุนมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยฟังให้เด็กหูหนวก โดยให้ผู้สมัครวิ่งที่ไหนเวลาใดก็ได้แล้วส่งผลการวิ่งทาง social media งานนี้มีเสื้อสวย ๆ ออกแบบโดยศิลปินนักเขียนการ์ตูนอิสระ ไตรภพ สุภวัฒนา (PUCK) ให้นักวิ่งได้สะสมอีกด้วย

รายได้จากการจัดกิจกรรมนี้ทั้งหมด 49,850 บาท จะนำไปใช้ในโครงการจัดซื้อเครื่องช่วยฟังให้เด็กหูหนวกต่อไป 

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ 

 

รับมอบเครื่องช่วยฟังจาก The Rotary Club Bangkok South

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: on

วันที่ 5 มีนาคม 2564 นายศุขสนั่น โชติกเสถียร ประธานกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้รับเชิญจากสโมสรโรตารีกรุงเทพใต้ (The Rotary Club Bangkok South) เพื่อรับมอบเครื่องช่วยฟังสภาพดีพร้อมใช้งานจำนวน 100 คู่ และเครื่องตรวจวัดการได้ยินสภาพดีพร้อมใช้งานอีก 3 เครื่อง  โรงแรม Crowne Plaza Lumpini Park ซึ่ง Mr.Hans Fenger ชาวเดนมาร์กเป็นผู้บริจาคส่งตรงมาจากประเทศเดนมาร์ก โดยมี Mr.Poul Weber สมาชิกสโมสรเป็นตัวแทนในการส่งมอบเครื่องตรวจวัดการได้ยินที่ได้รับมานี้
จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการออกหน่วยตรวจวัดการได้ยินนอกสถานที่ ซึ่งทางมูลนิธิฯ จัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปี และเครื่องช่วยฟังที่ได้รับบริจาคมานี้ มูลนิธิฯ จะนำไปมอบให้ผู้ที่รับการตรวจวัดการได้ยินนอกสถานที่ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุที่สูญเสียการได้ยินที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล 

ที่ผ่านมามูลนิธิฯ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดต่างๆ เช่น โรงพยาบาลน้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ และโรงพยาบาลบ้านตาก อ.บ้านตาก จ.ตาก ในการออกหน่วยตรวจวัดการได้ยินให้และมอบเครื่องช่วยฟังให้แก่ผู้สูงอายุโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

(ภาพจาก https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190613145520595


ในช่วงที่สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ยังไม่หมดไปจากประเทศไทยนี้ ทางมูลนิธิฯ จำเป็นต้องงดการให้บริการตรวจวัดการได้ยินนอกสถานที่ไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น อย่างไรก็ตาม นักเรียนหูหนวกหรือผู้สูงอายุที่สูญเสียการได้ยินซึ่งอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยังสามารถติดต่อขอรับเครื่องช่วยฟังได้ โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขอรับเครื่องช่วยฟัง แล้วส่งกลับมาที่อีเมล info@deafthai.org มูลนิธิฯ จะพิจารณาและจัดการมอบเครื่องช่วยฟังให้ตามความเหมาะสมต่อไป 

 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน บมจ.ธนาคารกสิกรไทย มอบเครื่องช่วยฟัง

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์Tags: on

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 คุณศิราณี ผู้พัฒน์ และผู้แทนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน บมจ.ธนาคารกสิกรไทย เดินทางมายังมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อมอบเครื่องช่วยฟังจำนวน 14 เครื่องให้แก่เด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 7 คน โดยนักเรียนทุกคนได้รับเครื่องช่วยฟังคนละ 2 เครื่องเพื่อใช้กับหูทั้ง 2 ข้าง มีนักเรียนมารับมอบเครื่องช่วยฟัง 4 คน ส่วนอีก 3 คนยังไม่สามารถมารับเครื่องได้ ซึ่งจะมีการส่งมอบในโอกาสต่อไป

เครื่องช่วยฟังคืออุปกรณ์ขยายเสียงที่ทำให้คนหูหนวกหูตึงได้ยินเสียงดังชัดเจนมากขึ้น ผู้ที่ใช้เครื่องช่วยฟังจะต้องได้รับการตรวจประเมินจากแพทย์หรือนักแก้ไขการได้ยินด้วยอุปกรณ์ตรวจวัดการได้ยินตามมาตรฐาน เด็กทุกคนควรได้รับการตรวจการได้ยินตั้งแต่แรกคลอดเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด การฟื้นฟูการได้ยินสามารถเริ่มต้นได้เมื่อเด็กอายุ 6 เดือนเป็นต้นไป และการใช้เครื่องช่วยฟังจะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการพูดได้ดียิ่งขึ้น

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this