[ข่าวกิจกรรม]
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากการจัดกิจกรรม TPA Charity Run 2022 ครั้งที่ 6 วิ่งด้วยกัน เติมความฝัน ให้น้องได้ยิน จำนวนเงินทั้งสิ้น 210,199 บาท มอบให้มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมทบทุนโครงการหนูอยากได้ยินเสียงแม่ ผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมให้น้องหูหนวก โดยมีคุณศุขสนั่น โซติกเสถียร ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้